Το The Graph Ανακοινώνει τις Ανταμοιβές Εκκίνησης Επιμελητών (Curator)!

Έχει περάσει λίγο περισσότερο από ένας μήνας από τότε που η επιμέλεια τέθηκε σε λειτουργία και για να αναγνωρίσουμε τον σημαντικό ρόλο που έπαιξαν οι πρώτοι Επιμελητές (Curators) που βοήθησαν στην εκκίνηση του δικτύου, ανακοινώνουμε τη διανομή των Ανταμοιβών Εκκίνησης Επιμελητών (Curator Bootstrapping Rewards). Οι Επιμελητές (Curators) παρείχαν πολύτιμα σχόλια από την κοινότητα, τα οποία θα τροφοδοτήσουν τις αναβαθμίσεις του πρωτοκόλλου, θα βοηθήσουν στη βελτίωση της εμπειρίας της Επιμέλειας (Curation) στο μέλλον και θα συμβάλουν έτσι στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος The Graph. Οι Επιμελητές (Curators) που ήταν ενεργοί κατά την πρώτη εβδομάδα της επιμέλειας, σηματοδοτώντας τουλάχιστον 1 υπογράφο, δικαιούνται να διεκδικήσουν 700 GRT ως ανταμοιβή για τη συνεισφορά τους.

Εμπειρία Έναρξης Επιμέλειας

Πριν από ένα μήνα, η Επιμέλεια (Curation) τέθηκε σε λειτουργία στο The Graph, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να δώσει σήμα για τους καλύτερους υπογράφους και να επιμεληθεί τα δεδομένα Web3. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 2.100 επιμελητές που σηματοδοτούν σε περισσότερους από 150 υπογράφους στο δίκτυο!

Την πρώτη εβδομάδα της έναρξης της επιμέλειας παρατηρήθηκε μια γρήγορη αύξηση των ιδιαίτερα ενεργών Επιμελητών (Curators) που αγκάλιασαν πλήρως το ρόλο τους στο The Graph. Οι Επιμελητές (Curators) ξεκίνησαν αμέσως κοινοτικές προσπάθειες για την ανταλλαγή γνώσεων, όπως ο Σταθμός Επιμέλειας GRT (GRT Curation Station) και η Εκστρατεία Rabbit Hole (Rabbit Hole campaign) για την εκπαίδευση νέων Επιμελητών (Curators). Είναι προφανές ότι οι Επιμελητές (Curators) βελτιώνονται συνεχώς στην εκπλήρωση της αποστολής τους να παρέχουν νόμιμο και πολύτιμο σήμα για υπογράφους που θεωρούν υψηλής ποιότητας. Κατά την πρώτη εβδομάδα, είδαμε τους Επιμελητές (Curators) να περνούν μια σημαντική καμπύλη μάθησης που βοήθησε στη βαθύτερη κατανόηση της εμπειρίας του Επιμελητή (Curator) και της δυναμικής κινδύνου/αμοιβής. Η συλλογική ανατροφοδότηση σχετικά με τις πρώτες εντυπώσεις και οι προτάσεις βελτίωσης έχουν καταγραφεί σε διάφορες αναρτήσεις στο Φόρουμ και οι βελτιώσεις, όπως η ανάπτυξη και η αλλαγή ιδιοκτησίας του σήματος και του υπογράφου, προχωρούν επί του παρόντος μέσω της διαδικασίας διακυβέρνησης.

Διαβάστε τα παρακάτω για να διεκδικήσετε τις ανταμοιβές σας:

 • Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις, πρέπει να έχετε δώσει ενεργό σήμα σε ένα υπογράφο πριν από τις 15/07/2021, 10πμ PST

 • Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://register.thegraph.com/ και συμπληρώστε τα βήματα KYC στην ενότητα Επαλήθευση Ταυτότητας (Identity Verification).

 • Εισάγετε τη διεύθυνση ETH σας στις Πληροφορίες Λογαριασμού (Account Information), ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε ότι ήσασταν ενεργός

 • Επιμελητής (Curator) κατά τη διάρκεια της περιόδου επιλεξιμότητας.

  Οι ανταμοιβές θα διανεμηθούν μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης
  Το παράθυρο διεκδίκησης θα παραμείνει ανοικτό έως τις 15/09/2021. Οποιαδήποτε αίτηση υποβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις. Οι ανταμοιβές θα διανεμηθούν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου σε όλους τους επικυρωμένους Επιμελητές (Curators).

  Εκτιμούμε ιδιαίτερα τους Επιμελητές (Curators) μας και εκτιμούμε τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου και την εκκίνησης της χρήσης του δικτύου. Με τους Επιμελητές (Curators) καθίσταται δυνατή η χρήση αποκεντρωμένων Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογής (APIs) υψηλής ποιότητας για την εξυπηρέτηση του οικοσυστήματος Web3.

  Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Επιμελητές (Curators) για τη συμβολή τους στο The Graph και γενικά στη διαδικασία βελτίωσης του πρωτοκόλλου. Η κοινότητα εργάζεται ήδη για τη βελτίωση της εμπειρίας Επιμέλειας (Curation).


  Γίνετε Επιμελητής (Curator)!

  Είναι εύκολο να γίνεις Επιμελητής (Curator)! Με τη χρήση των υπογράφων του Εξερευνητή του Graph οι προγραμματιστές (developers) μπορούν επίσης να κερδίσουν GRT για το έργο τους, όντας από τους πρώτους που θα επιμεληθούν τους υπογράφους. Οι Επιμελητές (Curators) κερδίζουν ένα μέρος από τα τέλη των ερωτημάτων αυτού του υπογράφου, οπότε αν έχετε δημιουργήσει έναν υπογράφο υψηλής ποιότητας με ακριβή ή πολύπλοκα δεδομένα, γίνετε ένας από τους πρώτους που θα δώσουν σήμα σε αυτό και θα κλειδώσουν GRT! Μόλις ένας Επιμελητής (Curator) κλειδώσει GRT, το σήμα διαμορφώνεται κατά μήκος μιας καμπύλης δέσμευσης, έτσι ώστε ο αντίκτυπος του πρόσθετου σήματος μπορεί να ποικίλει, οπότε είναι σημαντικό ο Επιμελητής (Curator) να κατανοεί τη χρησιμότητα και τη δυναμική της καμπύλης δέσμευσης του υπογράφου στον οποίο σηματοδοτεί, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου να χάσει τα GRT που έχει κλειδώσει. Οι Δημιουργοί Ευρετηρίων (Indexers) δίνουν προτεραιότητα στους υπογράφους για την εξυπηρέτηση των ερωτημάτων, με βάση την ποσότητα του σήματος και τα αναμενόμενα τέλη των ερωτημάτων. Οι προγραμματιστές εφαρμογών θα επιλέξουν επίσης τις Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογής (APIs) των υπογράφων τους με βάση την αναμενόμενη αξιοπιστία και ποιότητα, οπότε φροντίστε να δώσετε σήμα για τους υπογράφους που είναι πιθανό να τροφοδοτήσουν Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (DApps) στο μέλλον.

  Σχετικά με το The Graph

  Το The Graph είναι το επίπεδο ευρετηρίασης και ερωτημάτων του αποκεντρωμένου ιστού (Web3). Οι Προγραμματιστές (Developers) δημιουργούν και δημοσιεύουν ανοιχτά APIs, που ονομάζονται υπογράφοι, στα οποία οι εφαρμογές μπορούν να υποβάλουν ερώτημα χρησιμοποιώντας το GraphQL. Το The Graph υποστηρίζει προς το παρόν την ευρετηρίαση δεδομένων από 22 διαφορετικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των Ethereum, Arbitrium, Avalanche, Celo, Fantom, Moonbeam, IPFS, και PoAa με σύντομα περισσότερα δίκτυα. Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πάνω από 18,000 υπογράφοι στην φιλοξενούμενη υπηρεσία και τώρα οι υπογράφοι μπορούν να αναπτυχθούν απευθείας στο δίκτυο! Περίπου 20,000 Προγραμματιστές (Developers) έχουν φτιάξει υπογράφους για εφαρμογές όπως, Uniswap, Synthetix, Aragon, Gnosis, Balancer, Livepeer, DAOstack, AAVE, Decentraland και πολλά άλλα.


  Εάν είστε Προγραμματιστής (Developer) που δημιουργεί μια εφαρμογή ή μια εφαρμογή Web3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπογράφους για ευρετηρίαση και υποβολές ερωτημάτων δεδομένων από τα blockchains. Το The Graph επιτρέπει στις εφαρμογές να παρουσιάζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά δεδομένα σε μια διεπαφή χρήστη και επιτρέπει σε άλλους Προγραμματιστές (Developers) να χρησιμοποιούν τον υπογράφο σας. Μπορείτε να αναπτύξετε έναν υπογράφο στο δίκτυο χρησιμοποιώντας το πρόσφατα εγκαινιασμένο Subgraph Studio ή να υποβάλετε ερώτημα σε υπάρχοντες υπογράφους που βρίσκονται στον Εξερευνητή του Graph. Το The Graph θα ήθελε να σας καλωσορίσει ως Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers), Επιμελητές (Curators) ή / και Εκπροσώπους (Delegators) στο κύριο δίκτυο του The Graph. Γίνετε μέλος της κοινότητας του The Graph, συστήνοντας τον εαυτό σας στο Discord του The Graph για τεχνικές συζητήσεις, λάβετε μέρος στη συνομιλία του The Graph στο Telegram ή ακολουθήστε το The Graph στο Twitter! Οι Προγραμματιστές (Developers) και τα μέλη της κοινότητας του The Graph είναι πάντα πρόθυμοι να συνομιλήσουν μαζί σας και το οικοσύστημα του The Graph έχει μια αυξανόμενη κοινότητα Προγραμματιστών (Developers) που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.


  Το Ίδρυμα The Graph εποπτεύει το Δίκτυο The Graph. Το Ίδρυμα The Graph εποπτεύεται από το Τεχνικό Συμβούλιο. Η Edge & Node, η StreamingFast και τώρα η Figment είναι τρεις από τους πολλούς οργανισμούς του Οικοσυστήματος The Graph.


  Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική): The Graph Announces Curator Bootstrapping Rewards!

  Συντάκτης Πρωτότυπου Άρθρου: The Graph Foundation

  Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 12 Αυγούστου 2021