Φέρνοντας Δεδομένα Ευρετηρίου από το The Graph στα Έξυπνα Συμβόλαια με τα Chainlink Oracles

Η ομάδα του The Graph ανακοινώνει με ενθουσιασμό την ενσωμάτωση με το Chainlink, το κορυφαίο αποκεντρωμένο δίκτυο της Oracle στην αγορά. Η ενσωμάτωση θα επιτρέψει στα δεδομένα ευρετηρίου από τα API του The Graph, τα οποία ονομάζονται υπογράφοι, να μεταδίδονται σε έξυπνα συμβόλαια μέσω του Chainlink oracles. Ανοίγει έτσι ο δρόμος ώστε οι προγραμματιστές να χρησιμοποιούν ευρετηριασμένα σύνολα δεδομένων για τη δημιουργία ισχυρών, πραγματικά αποκεντρωμένων εφαρμογών.

Ακολουθούν τρεις περιπτώσεις χρήσης όπου οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Chainlink oracles για πρόσβαση σε υπογράφους επί της αλυσίδας για να αυξήσουν την αξία της αποκεντρωμένης εφαρμογής τους:

  • Χρήση ενός υπογράφου για τον κατάλογο ρευστότητας επί της αλυσίδας για τον υπολογισμό και τη σύγκριση της μείωσης απόδοσης σε πιθανές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε Αποκεντρωμένα Συναλλακτήρια (DEX) και άλλες εφαρμογές Αποκεντρωμένης Οικονομίας (DeFi)

  • Χρήση ενός υπογράφου για τη δημιουργία ενός καταλόγου με το μέσο gas που καταναλώνεται ανά block για κάθε συναλλαγή με στόχο τον υπολογισμό των συνιστώμενων τελών gas

  • Χρήση υπογραφών ως API για ενσωμάτωση παγκόσμιων, πραγματικών (εκτός αλυσίδας) δεδομένων σε Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (dApps), όπως αποτελέσματα παιχνιδιών, ταυτότητες χρηστών, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτός αλυσίδας και άλλα

Το Synthetix είναι ένα παράδειγμα αποκεντρωμένης εφαρμογής αποκεντρωμένης οικονομίας που συνδυάζει τα καλύτερα πρωτόκολλα μεσαίου λογισμικού: χρήση του Chainlink oracle για τροφοδοσίες τιμών και ενεργοποίηση του περιβάλλοντος εργασίας για την ανταλλαγή τους χρησιμοποιώντας έναν υπογράφο. Αυτή η ενσωμάτωση είναι η αρχή μιας επέκτασης στα πρωτόκολλα μεσαίου λογισμικού που ενσωματώνονται απρόσκοπτα, παρέχοντας την απαραίτητη υποδομή για την κατασκευή πραγματικά αποκεντρωμένων εφαρμογών χωρίς διακομιστές.

The Graph: Δημιουργία Ανοιχτών API για το Web3

Η δημιουργία ευρετηρίων είναι ένας τρόπος διάρθρωσης και κατηγοριοποίησης των δεδομένων, ώστε οι χρήστες να μπορούν να πραγματοποιήσουν εύκολα αναζήτηση και ερωτήματα. Το Google είναι ένα διάσημο παράδειγμα ευρετηρίασης δεδομένων ιστού, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο που χρειάζονται οι χρήστες να βρουν και να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Χωρίς ευρετηρίαση δεδομένων, οι χρήστες θα πρέπει να μετακινηθούν χειροκίνητα σε μη οργανωμένες αποθήκες δεδομένων γεμάτες με ανεπεξέργαστα και μη χαρτογραφημένα δεδομένα για να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Τα Blockchains εμπλουτίζονται όλο και περισσότερο με δεδομένα, τόσο μέσω δραστηριοτήτων παραγωγής δεδομένων επί της αλυσίδας (έξυπνα συμβόλαια συμβάντων και κλήσεων) όσο και μέσω αποκεντρωμένων εφαρμογών φέρνοντας εξωτερικά δεδομένα επί της αλυσίδας μέσω oracles. Όλες οι αποκεντρωμένες εφαρμογές που εμφανίζουν δεδομένα blockchain στα περιβάλλοντα χρήστη απαιτούν ευρετηριασμένα δεδομένα για αναφορά των ζητούμενων πληροφοριών και δημιουργία μιας καλής εμπειρίας χρήστη.

Πριν από το The Graph, οι προγραμματιστές έπρεπε να γράψουν τον δικό τους κώδικα ευρετηρίου και να διατηρήσουν διακομιστές και βάσεις δεδομένων σε μια κεντρική υποδομή. Αυτό εισάγει ένα κεντρικό σημείο αποτυχίας: τα ευρετηριασμένα δεδομένα μπορούν να υποστούν κακόβουλο ή λάθος χειρισμό από την αποκεντρωμένη εφαρμογή ή ο μοναδικός διακομιστής μπορεί να τεθεί εκτός σύνδεσης. Επιπλέον, οι προγραμματιστές πρέπει να ξοδέψουν επιπλέον χρόνο και χρήματα για να διαχειριστούν οι ίδιοι την υποδομή. Η ανάπτυξη ενός υπογράφου είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος δημιουργίας ευρετηρίων με δεδομένα blockchain για τους προγραμματιστές.

Το The Graph λύνει το πρόβλημα της κεντρικής ευρετηρίασης δεδομένων δημιουργώντας ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο για την δημιουργία ευρετηρίων δεδομένων blockchain. Σήμερα, οι υπογράφοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην φιλοξενούμενη υπηρεσία του The Graph και θα ξεκινήσει ένα αποκεντρωμένο δίκτυο αργότερα φέτος. Αυτό θα διασφαλίσει ότι τα δεδομένα παραμένουν ανοιχτά και ότι οι αποκεντρωμένες εφαρμογές θα συνεχίσουν να εκτελούνται ότι κι αν γίνει.

Με το αποκεντρωμένο δίκτυο, οι χρήστες δεν θα χρειάζεται πλέον να εμπιστεύονται ομάδες που χειρίζονται τους διακομιστές και οι προγραμματιστές θα μπορούν να κυκλοφορήσουν σε αξιόπιστη δημόσια υποδομή που δεν χρειάζεται να διαχειριστούν. Το The Graph χρησιμοποιεί το GraphQL, μια γλώσσα ερωτημάτων ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται ευρέως από την κοινότητα προγραμματιστών ιστού. Παρέχει ένα ισχυρό API για να προσφέρει με ακρίβεια τα δεδομένα που χρειάζονται οι χρήστες σε ένα ερώτημα, ελέγχοντας και συνδυάζοντας απρόσκοπτα τις πηγές δεδομένων. Το GraphQL διευκολύνει τους προγραμματιστές Web2 να αναπτύξουν σε Web3.

Chainlink: Γεφυρώνοντας Δεδομένα Ευρετηρίασης με Έξυπνα Συμβόλαια

Η δραστηριότητα του Blockchain από μόνη της παράγει πολλά πολύτιμα σύνολα δεδομένων επί της αλυσίδας, τα οποία είναι όλο και πιο ελκυστικά για χρήση σε αποκεντρωμένες εφαρμογές. Ενώ τα μη επεξεργασμένα δεδομένα μπορεί να μην είναι τόσο χρήσιμα για μια αποκεντρωμένη εφαρμογή, δεν ισχύει το ίδιο για τα ευρετηριασμένα και συγκεντρωμένα δεδομένα. Τα περισσότερα δεδομένα που παρουσιάζονται σε ένα περιβάλλον χρήστη αποκεντρωμένης εφαρμογής (π.χ. υπόλοιπα χρηστών, ψηφιακή τέχνη, ψηφοφορίες) είναι δεδομένα blockchain ευρετηριασμένα από το The Graph. Τα χρήσιμα δεδομένα ευρετηρίου περιλαμβάνουν δεδομένα gas για τον προσδιορισμό του συνιστώμενου τέλους gas, τους χρόνους block για τον προσδιορισμό του μέσου χρόνου block, τη ρευστότητα ενός Αποκεντρωμένου Συναλλακτηρίου επί της αλυσίδας για τον υπολογισμό της μείωσης απόδοσης και πολλών άλλων.

Η μετάδοση δεδομένων εκτός αλυσίδας και η αποθήκευσή τους επί της αλυσίδας είναι ένας άλλος σημαντικός τομέας όπου η ευρετηρίαση δεδομένων είναι χρήσιμη. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη ενός υπογράφου που περιλαμβάνει το σχεδιάγραμμα και το δηλωτικό για την κατανάλωση δεδομένων blockchain μπορεί να είναι χρήσιμη για την ανάλυση ιστορικών δεδομένων, όπως ο προσδιορισμός της ποιότητας ενός κόμβου oracle με βάση τον προηγούμενο χρόνο απόκρισης σε ένα ερώτημα δεδομένων τιμής, η ακρίβεια αυτών των απαντήσεων, ο αριθμός των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί και πολλά άλλα.

Το επόμενο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η διάθεση δεδομένων ευρετηρίου από το The Graph σε έξυπνα συμβόλαια μέσω ασφαλών και αξιόπιστων oracles. Το Chainlink είναι ένα πλαίσιο για τη δημιουργία αποκεντρωμένων δικτύων oracle, το οποίο είναι σημαντικό για την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ αποκεντρωμένων εφαρμογών. Επιτρέπει στους χρήστες να αποκεντρώσουν τόσο τον χειριστή κόμβων όσο και την πηγή δεδομένων ενός δικτύου oracle, καθώς και να ενσωματώσουν προηγμένες λειτουργίες, όπως αξιόπιστα περιβάλλοντα εκτέλεσης και επαληθεύσιμη τυχαιότητα. Ως το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο δίκτυο oracle σε έναν αυξανόμενο αριθμό διαφορετικών blockchain, τα Chainlink oracles κάνουν έναν φυσικό συνδυασμό με το The Graph για αποκεντρωμένες εφαρμογές σε περιβάλλοντα blockchain για ευρετηρίαση δεδομένων και παράδοση αυτών των δεδομένων σε έξυπνα συμβόλαια.

Όλοι οι υπογράφοι είναι πιθανές πηγές δεδομένων για τα Chainlink oracles που μπορούν να τροφοδοτήσουν ένα έξυπνο συμβόλαιο για να ενεργοποιήσουν την εκτέλεση ή να τροφοδοτήσουν πρωτόκολλα υπολογισμού εκτός αλυσίδας. Η πρόσβαση σε υπογράφους επιτρέπει περισσότερα oracles πλούσια σε δεδομένα. Τα έξυπνα συμβόλαια μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα Chainlink oracles για να ενεργοποιήσουν την ευρετηρίαση δεδομένων στο The Graph.

Στο πλαίσιο της ενοποίησης, το The Graph θα ευρετηριάσει δεδομένα ρευστότητας Αποκεντρωμένων Συναλλακτηρίων, τα οποία τα Chainlink oracles μπορούν να τα συνδέσουν με διεπαφές Αποκεντρωμένων Συναλλακτηρίων, ως δεδομένα αναφοράς για τον υπολογισμό της μείωσης απόδοσης βάσει του μεγέθους συναλλαγής ενός χρήστη. Το The Graph θα δημιουργήσει επίσης ένα ευρετήριο που καταγράφει τις τιμές gas που καταβάλλονται ανά συναλλαγή. Οι αποκεντρωμένες εφαρμογές μπορούν να αναφέρουν αυτό το API Σταθμού Gas μέσω του Chainlink για να υπολογίσει την προτεινόμενη τιμή gas. Τέλος, υπάρχουν σχέδια για την ανάπτυξη ενός καθολικού API για να επιτρέπεται η πρόσβαση έξυπνων συμβολαίων σε οποιονδήποτε υπογράφο χρησιμοποιώντας ένα αποκεντρωμένο δίκτυο Chainlink oracle. Έτσι, οι προγραμματιστές μπορούν να ευρετηριάσουν πραγματικά δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσουν στα έξυπνα συμβόλαιά τους, όπως αποτελέσματα παιχνιδιού, προφίλ χρηστών και άλλα.

Κάποιες αρχικές εργασίες για την ενσωμάτωση του Chainlink και του The Graph έγιναν επίσης από μια ομάδα του ETHBerlin Zwei hackathon. Το The Graph Oracle επιτρέπει στα έξυπνα συμβόλαια να εκτελούν ερωτήματα στο The Graph και να δημοσιεύουν έπειτα τα αποτελέσματα στα έξυπνα συμβόλαια.

Δημιουργία Υποδομών Μεσαίου Λογισμικού για Ταχεία Ανάπτυξη Έξυπνων Συμβολαίων

Έχουμε ήδη δει τη δημιουργία αρκετών αυτόνομων εφαρμογών που είτε λειτουργούν εντελώς επί της αλυσίδας είτε χρησιμοποιούν oracles για να ενισχύσουν την ικανότητά τους να παράγουν αξία για τους χρήστες. Κατά την άποψή μας, οι δυνατότητες της τεχνολογίας έξυπνων συμβολαίων παραμένουν ανεκμετάλλευτες μόνο λόγω έλλειψης αποκεντρωμένης υποδομής μεσαίου λογισμικού. Ωστόσο, αυτό αλλάζει ταχύτατα, καθώς τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για προγραμματιστές εκτός του βασικού επιπέδου αναπτύσσονται, όπως το The Graph για ευρετηρίαση και αναζήτηση δεδομένων, το Chainlink για oracles, το Ceramic για την αποθήκευση δεδομένων, το LivePeer για μετάδοση συνεχούς ροής βίντεο, το Unstoppable Domains για φιλοξενία ιστού και πολλά άλλα. Μαζί, αυτά τα πρωτόκολλα μεσαίου λογισμικού θα κάνουν την ανάπτυξη ενός έξυπνου συμβολαίου πολύ πιο εύκολη, παρέχοντας παράλληλα πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το Chainlink για να προσφέρουμε τεράστια ποσότητα νέων ομάδων δεδομένων blockchain στους προγραμματιστές, αυξάνοντας την αξία των αποκεντρωμένων εφαρμογών τους. Μέσω του The Graph, οι προγραμματιστές μπορούν να αρχίσουν να καταγράφουν σημαντικά δεδομένα blockchain, όπως τιμές gas και μείωση απόδοσης και να τα μεταφέρουν με ασφάλεια στις Αποκεντρωμένες Εφαρμογές χρησιμοποιώντας Chainlink oracles. Αυτό φέρνει την από άκρο σε άκρο αποκέντρωση στην ευρετηρίαση και την ανάκτηση δεδομένων, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα προς την αφαίρεση της πολυπλοκότητας που επιτρέπει την πιο προηγμένη ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps).

— Yaniv Tal, Συνιδρυτής του The Graph

Σχετικά με το Chainlink

Εάν είστε προγραμματιστής και θέλετε να συνδέσετε το έξυπνο συμβόλαιό σας με υπάρχοντα δεδομένα και υποδομή εκτός του υποκείμενου blockchain, επικοινωνήστε μαζί τους από εδώ. Μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε γρήγορα και με ασφάλεια την εφαρμογή σας με δυνατότητα δεδομένων ή το Συμβόλαιο Δεδομένων Αναφοράς Τιμές (Price Reference Data Contract) του Chainlink στο mainnet σήμερα. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη σελίδα εγχειριδίων για προγραμματιστές ή να συμμετάσχετε στην τεχνική συζήτηση στο Discord. Μάθετε περισσότερα μεταβαίνοντας στον ιστότοπο του Chainlink ή ακολουθήστε τους στο Twitter ή στο Reddit.

Το Chainlink είναι ένα αποκεντρωμένο δίκτυο oracle που επιτρέπει στα έξυπνα συμβόλαια να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε ροές δεδομένων εκτός αλυσίδας, API ιστού και παραδοσιακές τραπεζικές πληρωμές. Είναι γνωστό για την παροχή εξαιρετικά ασφαλών και αξιόπιστων oracles σε μεγάλες επιχειρήσεις (GoogleOracle και SWIFT) και κορυφαίες ομάδες ανάπτυξης έξυπνων συμβολαίων, όπως τα Polkadot/SubstrateSynthetixLoopringAaveOpenLawConflux και πολλές άλλες.

Σχετικά με το The Graph

Το The Graph είναι το επίπεδο ευρετηρίασης και ερωτημάτων του αποκεντρωμένου ιστού. Οι προγραμματιστές δημιουργούν και δημοσιεύουν ανοιχτά API, που ονομάζονται υπογράφοι, στα οποία οι εφαρμογές μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα χρησιμοποιώντας το GraphQL. Μια εταιρεία φιλοξενίας βρίσκεται σε προετοιμασία και θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος, καθιστώντας πολύ εύκολο για τους προγραμματιστές να ξεκινήσουν να «χτίζουν» στο The Graph και στο αποκεντρωμένο δίκτυο. Το The Graph υποστηρίζει προς το παρόν δεδομένα ευρετηρίασης από τα Ethereum, PoA και IPFS, ενώ σύντομα θα προστεθούν περισσότερα δίκτυα. Μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί πάνω από 1500 υπογράφοι από περισσότερους από 1400 προγραμματιστές, για αποκεντρωμένες εφαρμογές όπως τα Uniswap, Synthetix, Aragon, AAVE, Gnosis, Balancer, Livepeer, DAOstack, AAVE, Decentraland και πολλά άλλα.

Εάν είστε προγραμματιστής που δημιουργεί μια αποκεντρωμένη εφαρμογή ή μια εφαρμογή Web3, χρησιμοποιήστε υπογράφους για ευρετηρίαση και ερωτήματα δεδομένων από blockchains! Το The Graph επιτρέπει στις αποκεντρωμένες εφαρμογές να παρουσιάσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά δεδομένα σε ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει και σε άλλους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν τον υπογράφο σας! Μπορείτε να αναπτύξετε έναν υπογράφο ή να υποβάλετε ερώτημα για υπάρχοντες υπογράφους που μπορείτε να βρείτε στο Graph Explorer. Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας, συστηθείτε στο Discord για τεχνική συζήτηση, πάρτε μέρος στη συνομιλία στο Telegram ή ακολουθήστε μας στο Twitter! Οι προγραμματιστές μας είναι πάντα πρόθυμοι να συνομιλήσουν μαζί σας και το οικοσύστημα του The Graph έχει μια αυξανόμενη κοινότητα προγραμματιστών που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική)Bringing Indexed Data from The Graph to Smart Contracts with Chainlink Oracles

Συντάκτρια Πρωτότυπου ΆρθρουTegan Kline

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 08 Ιουνίου 2020