Ενημέρωση για το Δίκτυο Χωρίς Έγκριση του The Graph

Το Δίκτυο The Graph λειτουργεί εδώ και πάνω από εννέα μήνες και έχει πάνω από 160 Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers), σχεδόν 7.000 Εκπρόσωπους (Delegators) και 2.200 Επιμελητές (Curators). Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε ότι περισσότεροι από 180 υπογράφοι έχουν μεταφερθεί από την υπηρεσία φιλοξενίας στο δίκτυο χωρίς έγκριση από την κυκλοφορία του προϊόντος τον Ιούλιο, σημειώνοντας αύξηση 2.150% σε μόλις δύο μήνες. Ο στόχος του The Graph να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε δεδομένα blockchain με υπογράφους δεν φέρνει μόνο επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματιστές δημιουργούν Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (DApps), αλλά αποτελεί επίσης απόδειξη της χρησιμότητας του Web3 στη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου νέου διαδικτύου.

Ενώ τα νέα προϊόντα του The Graph βοήθησαν να προωθηθεί ο χώρος του Web3 προς το αποκεντρωμένο μέλλον, όπως συμβαίνει με κάθε μονοπάτι που ανοίγει νέους δρόμους, υπάρχει γενικά ανάγκη για στίλβωση και τελειοποίηση μετά από χρήση στον πραγματικό κόσμο. Η κοινότητα έχει μοιραστεί ανεκτίμητα σχόλια και οι προγραμματιστές ασχολούνται με αυτά, δουλεύοντας σκληρά για να συνεχίσουν να βελτιώνουν την εμπειρία στο Δίκτυο The Graph.


Ανατροφοδότηση της κοινότητας σχετικά με τα νέα χαρακτηριστικά του The Graph

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Φόρουμ του The Graph σφύζει από ανατροφοδότηση από τα μέλη της κοινότητας σχετικά με τον Εξερευνητή του Graph, το Subgraph Studio και από τότε που η Επιμέλεια ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούλιο.

Η ανατροφοδότηση της κοινότητας έχει ήδη δώσει συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες προτάσεις για το πρωτόκολλο. Για παράδειγμα, οι χρήστες έχουν εκφράσει την άποψή τους για τις προκλήσεις που δημιουργούνται από το κόστος αναβάθμισης των υπογράφων στο δίκτυο χωρίς έγκριση. Η ανατροφοδότηση αυτή ενημέρωσε μια νέα πρόταση για τη μείωση του φόρου επιμέλειας από 2,5% σε 1% για τους προγραμματιστές υπογράφων που θέλουν να αναβαθμίσουν τον υπογράφο τους στο δίκτυο. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας φόρος, διότι κάθε φορά που ένας υπογράφος ενημερώνεται στο δίκτυο, οι Δημιουργοί Ευρετηρίων (Indexers) πρέπει να εκτελούν εντατική υπολογιστική εργασία για να συγχρονίσουν εκ νέου αυτόν τον υπογράφο. Αν είστε προγραμματιστής υπογράφου με ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, σας ενθαρρύνουμε να συμμετάσχετε σε αυτή την Πρόταση Βελτίωσης του Graph (GIP).

Τα front-running bots ήταν μια άλλη ανησυχία που επισημάνθηκε από την κοινότητα. Τα μέλη της κοινότητας έχουν διατυπώσει διάφορες ιδέες για τη διατήρηση της χρησιμότητας της επιμέλειας, προστατεύοντας παράλληλα από αυτού του είδους την εκχυδαϊστική συμπεριφορά. Οι πιθανές λύσεις συνεχίζουν να συζητούνται στη συνάντηση Οι Προγραμματιστές Πυρήνα The Graph's Core Devs για να αποκτήσουν προοπτική σχετικά με τη σκοπιμότητα, την πιθανή υλοποίηση και την υποστήριξη της κοινότητας.

Εκτός από το Φόρουμ του The Graph, οι χρήστες χρησιμοποίησαν επίσης τα κανάλια Telegram και Discord για να μοιραστούν τα σχόλιά τους. Επιπλέον, το Ίδρυμα Graph διοργάνωσε μηνιαίες συναντήσεις Community Talk και Core Devs σε μια προσπάθεια να ενημερώσει την κοινότητα σχετικά με τις ενημερώσεις για την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου. Αυτές οι κλήσεις αποτελούν κρίσιμη πηγή διαφάνειας στο οικοσύστημα The Graph.

Πρώιμη Δυναμική για το Δίκτυο Χωρίς Έγκριση

Μέχρι σήμερα, 23.000 προγραμματιστές έχουν δημιουργήσει και αναπτύξει πάνω από 22.000 υπογράφους στην Φιλοξενούμενη Υπηρεσία του The Graph. Από την έναρξη της μετάβασης των υπογράφων την άνοιξη του 2021, πάνω από 180 υπογράφοι έχουν μεταφερθεί στο Δίκτυο The Graph χρησιμοποιώντας το Subgraph Studio. Εφαρμογές όπως οι Audius, PoolTogether και Reflexer έχουν μεταφέρει τους υπογράφους τους στο Δίκτυο The Graph, και καθημερινά μετακινούνται όλο και περισσότερες εφαρμογές.

Η μετάβαση επιτρέπει στους προγραμματιστές να βασίζονται σε μια πλήρως αποκεντρωμένη στοίβα, αξιοποιώντας μια αγορά ερωτημάτων που τροφοδοτείται από Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers), Εκπρόσωπους (Delegators) και Επιμελητές (Curators). Οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται πλέον να διαχειρίζονται κεντρικές υποδομές ή διακομιστές στο σπίτι, κάτι που είναι δαπανηρό και χρονοβόρο. Μια αγορά ερωτημάτων σημαίνει επίσης ότι οι προγραμματιστές χτίζουν πάνω σε υποδομές που μπορούν να τροφοδοτούνται για πάντα, ακόμη και αν η εταιρεία που τις δημιούργησε αρχικά κλείσει απροσδόκητα.

Το Δίκτυο The Graph έχει αντιμετωπίσει μηδενικό χρόνο διακοπής λειτουργίας από την έναρξή του, σηματοδοτώντας ένα τεράστιο βήμα προς μια πραγματικά αποκεντρωμένη στοίβα Web3. Οι βασικοί προγραμματιστές του The Graph εργάζονται για να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματιστές δημοσιεύουν υπογράφους για να υποστηρίξουν τις εφαρμογές που μεταναστεύουν στο δίκτυο. Οι Δημιουργοί Ευρετηρίων (Indexers) συμμετέχουν με αυξανόμενο ρυθμό, με πάνω από 16.000 κατανομές να έχουν κλείσει μέχρι σήμερα, γεγονός που επιτρέπει την ευρετηρίαση αξιόπιστων υπογράφων και παρέχει επίσης στους Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers) ανταμοιβές για το έργο τους.

Οι Επιμελητές (Curators) έχουν επίσης αρχίσει να παρέχουν αρχική ανατροφοδότηση στους βασικούς προγραμματιστές για να διασφαλίσουν ότι όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του Studio και της εμπειρίας των προγραμματιστών έχουν προτεραιότητα. Όλοι οι υπογράφοι, τα στατιστικά στοιχεία επιμέλειας και τα δεδομένα τελών ερωτημάτων μπορούν να βρεθούν στον Εξερεύνηση του Graph. Πρωτοβουλίες όπως το Curation Station και πίνακες οργάνων όπως το Graphscan έχουν επίσης ξεκινήσει στην κοινότητα για να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε υπογράφους και να ενημερώσουν τους νέους Επιμελητές (Curators) που εισέρχονται στο οικοσύστημα The Graph.

Επί του παρόντος, ορισμένοι από τους κορυφαίους υπογράφους, όπως το Livepeer, ευρετηριάζονται από 35 Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers) (που αποτελούν το 22% των Δημιουργών Ευρετηρίων (Indexers)), ενώ κάθε υπογράφος εξυπηρετείται κατά μέσο όρο από 4,4 Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers) και 33,1 Επιμελητές (Curators). Μέχρι σήμερα έχουν σηματοδοτηθεί περισσότερα από 3 εκατομμύρια GRT με μέσο όρο 20 Χιλιάδες GRT ανά υπογράφο.

Διαβάστε περισσότερα στατιστικά στοιχεία του δικτύου στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του Δικτύου μας εδώ.

Βασικά Ορόσημα Ανάπτυξης

Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, το Ίδρυμα The Graph προσπάθησε σταθερά να αποκεντρώσει την βασική ανάπτυξη του πρωτοκόλλου για να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Δύο νέες βασικές ομάδες ανάπτυξης εντάχθηκαν στο The Graph τους τελευταίους 6 μήνες: StreamingFast και Figment για να βοηθήσουν στην κλιμάκωση του πρωτοκόλλου, βελτιώνοντας τις επιδόσεις ευρετηρίασης και τις προσπάθειες πολλαπλών blockchain, όπως η στοίβα Firehose της StreamingFast.

Αυτές οι τρεις ομάδες βασικών προγραμματιστών συνεργάζονται σε έναν οδικό χάρτη πρωτοκόλλου και μοιράζονται τις εργασίες τους στις μηνιαίες Συναντήσεις των Βασικών Προγραμματιστών.

Το The Graph ακολουθεί επίσης μια διαδικασία υποβολής προτάσεων βελτίωσης του The Graph (GIP) για την εισαγωγή αναβαθμίσεων του πρωτοκόλλου στην κοινότητα και στο Συμβούλιο The Graph. Οι Προτάσεις Βελτίωσης του Graph (GIPs) προτείνονται και συζητούνται στο Φόρουμ του The Graph για να λάβουν ανατροφοδότηση από τους προγραμματιστές υπογράφων, τους Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers), τους Επιμελητές (Curators) και τους Εκπρόσωπους (Delegators). Στη συνέχεια, οι Προτάσεις Βελτίωσης του Graph (GIPs) τίθενται σε ψηφοφορία στο Snapshot, ώστε να μετρηθεί ανεπίσημα το συναίσθημα της κοινότητας, και ακολουθεί ψηφοφορία από το Συμβούλιο The Graph πριν από την εφαρμογή των αναβαθμίσεων. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου πραγματοποιούνται επίσης ανά δεκαπενθήμερο και ακολουθούν τους κανόνες του Chatham House για τις σημειώσεις των συνεδριάσεων.

Από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου, έχουν αξιολογηθεί εννέα GIPs στο αποθετήριο Radicle του The Graph, όπου συγχωνεύονται οι GIPs. Επί του παρόντος, υπάρχουν αρκετές προτάσεις βελτίωσης του πρωτοκόλλου σε διάφορα στάδια της διαδικασίας διακυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας για τους συμμετέχοντες στο βασικό δίκτυο:

Δημιουργοί Ευρετηρίων (Indexers)

  • Έχει αναρτηθεί μια πρόταση απλούστευσης των περικοπών Δημιουργού Ευρετηρίου (Indexer) με σκοπό τον εξορθολογισμό του μηχανισμού καθορισμού περικοπών ανταμοιβών για τους Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers) και τη βελτίωση της διαφάνειας της αξιολόγησης των ρυθμίσεων περικοπών Δημιουργού Ευρετηρίου (Indexer) για τους Εκπρόσωπους (Delegators).

  • Η βελτίωση της αποκέντρωσης των κλειδωμάτων αναδείχθηκε ως ευρύτερο θέμα στην κοινότητα του The Graph τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων για συγκεκριμένες αλλαγές στη Διεπαφή Χρήστη (UI) του Explorer που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις νέες αντιπροσωπείες του δικτύου να είναι πιο αποκεντρωμένες στο μέλλον.

Επιμελητές (Curators) & Προγραμματιστές Υπογράφων

  • Στο Φόρουμ προτάθηκε ένας αριθμός αλλαγών στο πρωτόκολλο για την ενίσχυση της εμπειρίας της επιμέλειας, ιδίως με την αντιμετώπιση της δυναμικής των νέων υπογράφων μετά την ανάπτυξη, σε μια προσπάθεια να προωθηθεί ο ρόλος του Επιμελητή (Curator) πιο κοντά στη σχεδιαστική του πρόθεση.

  • Μια νέα λειτουργία ανάπτυξης και σηματοδότησης βρίσκεται υπό ανάπτυξη και επί του παρόντος ψηφίζεται από το Συμβούλιο στο Snapshot. Επιτρέπει στους Προγραμματιστές Υπογράφων να είναι ο πρώτος Επιμελητής (Curator) του δικού τους υπογράφου και έτσι να συμμετέχουν καλύτερα στην οικονομική επιτυχία του έργου τους.

Εκπρόσωποι (Delegators)

  • Μια διαδικτυακή ομάδα ολοκλήρωσε μια σειρά εργαστηρίων βελτίωσης της εμπειρίας της ανάθεσης και μοιράστηκε τα αποτελέσματά της με την κοινότητα στο Φόρουμ. Ο κατάλογος προτεραιοτήτων των βελτιώσεων ενημερώνει τους βασικούς προγραμματιστές για το πώς η κοινότητα των Εκπρόσωπων (Delegator) κατατάσσει τη σημασία των διαφόρων προτάσεων αναβάθμισης του πρωτοκόλλου.

Επιπλέον, η κοινότητα The Graph συνεχίζει να συνεργάζεται με ανεξάρτητους προγραμματιστές πρωτοκόλλων, επιχορηγούμενους και Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers) για την ανάπτυξη κρίσιμων εργαλείων και πόρων για τη βελτίωση της εμπειρίας και της απόδοσης της ευρετηρίασης.

Βελτίωση του κόστους και των επιδόσεων

Με τη βοήθεια των βασικών ομάδων προγραμματιστών, οι επιδόσεις του Δικτύου The Graph βελτιώνονται! Πρόσφατα η StreamingFast μοιράστηκε τις βελτιώσεις της που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ταχύτητα ευρετηρίασης κατά 300 φορές. Το The Graph συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα της ευρετηρίασης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των προγραμματιστών υπογράφων.

Τα χαμηλά τέλη είναι ένα άλλο σημαντικό κίνητρο για τους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν το The Graph. Σε αντίθεση με τους υπάρχοντες παρόχους υπηρεσιών δεδομένων blockchain, οι προγραμματιστές πληρώνουν τέλη ερωτημάτων μόνο για τα συγκεκριμένα δεδομένα που καταναλώνουν μέσω μιας πύλης. Επιπλέον, η αξιοπιστία του Δικτύου The Graph επιτρέπει στις ομάδες προγραμματιστών να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην κατασκευή της Αποκεντρωμένης Εφαρμογής (DApp) τους και όχι στην back-end υποδομή ή τους διακομιστές, εξοικονομώντας έτσι κόστος υποδομής και λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, το δίκτυο είδε τα τέλη ερωτημάτων να κυμαίνονται μεταξύ 0,00002 GRT και 0,0002 GRT ανά ερώτημα, γεγονός που δείχνει ότι οι Δημιουργοί Ευρετηρίων (Indexers) αρχίζουν να τιμολογούν διαφορετικά τα ερωτήματα καθώς επαναλαμβάνουν τα μοντέλα κόστους τους. Το κόστος ανά ερώτημα αναμένεται να μεταβληθεί με την αλλαγή στη δυναμική του δικτύου, όπως η αυξημένη μετάβαση, ο μεγαλύτερος όγκος ερωτημάτων και οι Δημιουργοί Ευρετηρίων (Indexers) που γίνονται πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση των λειτουργιών τους. Οι Δημιουργοί Ευρετηρίων (Indexers) καθορίζουν το κόστος των ερωτημάτων, αλλά πρέπει να εξισορροπούν την τιμή των υπηρεσιών τους με την ευαισθησία στην Αποκεντρωμένη Εφαρμογή (DApp) τους και στις τιμές.

Προς ένα Καλύτερο και Φωτεινότερο Μέλλον

Το The Graph βελτιώνεται σε πολλαπλά μέτωπα για να αποτελέσει τη λύση δεικτοδότησης one-for-all για ένα αποκεντρωμένο αύριο.

Η κοινότητα του The Graph συνεχίζει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενημέρωση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του πρωτοκόλλου. Το Web3 στοχεύει στην ενδυνάμωση των χρηστών, δίνοντάς τους τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους μέσω ενός συστήματος χωρίς έγκριση, αντί να είναι αποδέκτες συγκεντρωτικών αποφάσεων. Η επιτυχία ενός πρωτοκόλλου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της βάσης των χρηστών του, και οι πρώτες επιτυχίες και η δυναμική του The Graph θα ήταν αδύνατες χωρίς την αφοσιωμένη κοινότητά του.

Ενώ οι ομάδες βασικών προγραμματιστών εργάζονται σε ένα στοχευμένο σύνολο αλλαγών που θα κάνουν μεγάλη διαφορά στην εμπειρία χρήσης του δικτύου, το The Graph ετοιμάζεται για μια σειρά από μεταβάσεις υπογράφων στο αποκεντρωμένο δίκτυο, ένα κρίσιμο στοιχείο του οράματος Web3. Τα Εργαστήρια του Ιδρύματος The Graph και ο Χάρτης Διαιτησίας διευκολύνουν περαιτέρω τις εργασίες για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων και την επίλυση των διαφορών αντίστοιχα.

Μέσω όλων αυτών των προσπαθειών, το The Graph τοποθετείται ώστε να αποτελέσει τον καταλύτη για την υιοθέτηση του Web3.

Σχετικά με το The Graph

Το The Graph είναι το επίπεδο ευρετηρίασης και ερωτημάτων του αποκεντρωμένου ιστού (Web3). Οι Προγραμματιστές (Developers) δημιουργούν και δημοσιεύουν ανοιχτά APIs, που ονομάζονται υπογράφοι, στα οποία οι εφαρμογές μπορούν να υποβάλουν ερώτημα χρησιμοποιώντας το GraphQL. Το The Graph υποστηρίζει προς το παρόν την ευρετηρίαση δεδομένων από 22 διαφορετικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των Ethereum, Arbitrium, Avalanche, Celo, Fantom, Moonbeam, IPFS, και PoAa με σύντομα περισσότερα δίκτυα. Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πάνω από 22,000 υπογράφοι στην φιλοξενούμενη υπηρεσία και τώρα οι υπογράφοι μπορούν να αναπτυχθούν απευθείας στο δίκτυο! Πάνω από 23,000 Προγραμματιστές (Developers) έχουν φτιάξει υπογράφους για εφαρμογές όπως, Uniswap, Synthetix, Foundation, Zora, KnownOrigin, Gnosis, Balancer, Livepeer, DAOstack, Audius, Decentraland και πολλά άλλα.

Εάν είστε Προγραμματιστής (Developer) που δημιουργεί μια εφαρμογή ή μια εφαρμογή Web3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπογράφους για ευρετηρίαση και υποβολές ερωτημάτων δεδομένων από τα blockchains. Το The Graph επιτρέπει στις εφαρμογές να παρουσιάζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά δεδομένα σε μια διεπαφή χρήστη και επιτρέπει σε άλλους Προγραμματιστές (Developers) να χρησιμοποιούν τον υπογράφο σας. Μπορείτε να αναπτύξετε έναν υπογράφο στο δίκτυο χρησιμοποιώντας το πρόσφατα εγκαινιασμένο Subgraph Studio ή να υποβάλετε ερώτημα σε υπάρχοντες υπογράφους που βρίσκονται στον Εξερευνητή του Graph. Το The Graph θα ήθελε να σας καλωσορίσει ως Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers), Επιμελητές (Curators) ή / και Εκπροσώπους (Delegators) στο κύριο δίκτυο του The Graph. Γίνετε μέλος της κοινότητας του The Graph, συστήνοντας τον εαυτό σας στο Discord του The Graph για τεχνικές συζητήσεις, λάβετε μέρος στη συνομιλία του The Graph στο Telegram ή ακολουθήστε το The Graph στο Twitter! Οι Προγραμματιστές (Developers) και τα μέλη της κοινότητας του The Graph είναι πάντα πρόθυμοι να συνομιλήσουν μαζί σας και το οικοσύστημα του The Graph έχει μια αυξανόμενη κοινότητα Προγραμματιστών (Developers) που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Το Ίδρυμα The Graph εποπτεύει το Δίκτυο The Graph. Το Ίδρυμα The Graph εποπτεύεται από το Τεχνικό Συμβούλιο. Η Edge & Node, η StreamingFast και η Figment είναι τρεις από τους πολλούς οργανισμούς του Οικοσυστήματος The Graph.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική): Update on The Graph’s Permissionless Network

Συντάκτης Πρωτότυπου Άρθρου: The Graph Foundation

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 13 Σεπτεμβρίου 2021