Το The Graph χορηγεί πάνω από 500 χιλιάδες δολάρια για τη χρηματοδότηση του Επίπεδου Εκτέλεσης (Eth1) και Eth2.

Σήμερα το Ίδρυμα The Graph ανακοινώνει την υποστήριξή του για το μέλλον του Ethereum, συνεισφέροντας πάνω από 500 χιλιάδες δολάρια σε επιχορηγήσεις στο Επίπεδο Εκτέλεσης (Eth1) Client Ecosystem Fundraise και στην πρωτοβουλία OpenGrants για τις ομάδες πελατών του Eth2. Το The Graph ενώνεται με τα Compound Grants, Kraken, Lido, Synthetix, Uniswap Grants και το Ίδρυμα Ethereum για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του Eth1 και το Ίδρυμα The Graph θα είναι ο πρώτος εξωτερικός συνεισφέρων στο κοινόχρηστο ταμείο χρηματοδότησης του Eth2.

Οι ομάδες πελατών του Ethereum είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της βασικής ανάπτυξης των πελατών του Επιπέδου Εκτέλεσης (Eth1) και Eth2, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τους προγραμματιστές αποκεντρωμένων εφαρμογών και τους χειριστές κόμβων στην κοινότητά μας. Το The Graph υποστηρίζει εκατοντάδες Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (DApps) και χιλιάδες προγραμματιστές που χτίζουν αλυσίδες βασισμένες σε Εικονική Μηχανή Ethereum (EVM). Το The Graph τρέχει επίσης στο κύριο δίκτυο του Ethereum και η πλειονότητα των Δημιουργών Ευρετηρίων (Indexers) τρέχουν τους δικούς τους κόμβους Ethereum όταν τρέχουν το Graph Node.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με διάφορους οργανισμούς και παρέχουμε 250,000 δολάρια φέτος για τη χρηματοδότηση του Επιπέδου Εκτέλεσης (Eth1) και σκοπεύουμε να παράσχουμε συνεχή υποστήριξη. Θα ανταμείψουμε επίσης 250,000 δολάρια στην πρωτοβουλία Eth2 Development - OpenGrants του James Fickel για τη χρηματοδότηση των ομάδων ανάπτυξης και έρευνας του Eth2 στο διηνεκές. Υποστηρίξτε μαζί μας το Ethereum!

Το The Graph αγαπά το Ethereum!

Εκτός από τη χρηματοδότηση των βασικών προγραμμάτων, το Ίδρυμα The Graph χρηματοδοτεί ενεργά και άλλα εργαλεία του Ethereum, όπως έναν Αυτοματοποιημένο Κόμβο Αρχειοθέτησης του Ethereum και έναν Εξισορροπιστή Φορτίου του Ethereum. Η ύπαρξη ενός Αυτοματοποιημένου Κόμβου Αρχειοθέτησης με ανοχή σε σφάλματα θα είναι εξαιρετικά πολύτιμη για το οικοσύστημα του Ethereum, καθώς θα μειώσει το εμπόδιο για την ανάπτυξη ενός πλήρους κόμβου και θα μειώσει την ανάγκη να βασίζεται κανείς σε κεντροποιημένους παρόχους κόμβων. Αυτό θα ωφελήσει άμεσα τους Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers) στο The Graph καθώς και όλες τις Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (DApps) που τρέχουν τους δικούς τους κόμβους. Ομοίως, με το 2ο Κύμα του προγράμματος επιχορηγήσεων του The Graph, ο Ionut Scirlet μελετά και αναλύει επίσης πόσο βιώσιμοι είναι οι εναλλακτικά προγράμματα του Επιπέδου Εκτέλεσης (Eth1) για τους Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers) του The Graph.

Συνεργαζόμαστε επίσης ενεργά με τις ομάδες Erigon και ethers.js για να παρέχουμε υποστήριξη για την επερχόμενη αυστηρή διακλάδωση και να μετριάσουμε την αναστάτωση των Δημιουργών Ευρετηρίων (Indexers) στο The Graph.

Τέλος, έχουμε μία εξαιρετική Αίτηση για Πρόταση (RFP) για μία Δοκιμή Φόρτωσης του Ethereum για να βοηθήσουμε τους πελάτες να υποστηρίξουν την απόδοση της ευρετηρίασης. Οι Δημιουργοί Ευρετηρίων (Indexers) χρειάζονται ένα διαγνωστικό εργαλείο Δοκιμής Φόρτωσης του Ethereum για την αξιολόγηση της σταθερότητας του προγράμματος του Ethereum, του αναμενόμενου χρόνου φόρτωσης και των δοκιμών φόρτωσης. Αυτό το εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων στους κόμβους Graph Node και Ethereum και την αξιολόγηση πιθανών σφαλμάτων υπογράφων.

Το The Graph είναι αφιερωμένο στην υποστήριξη των κοινοτήτων Ethereum και Web3. Εάν υπάρχουν άλλες επιχορηγήσεις ή Αιτήσεις για Προτάσεις (RFPs) που χρειάζονται χρηματοδότηση για Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (DApps), υπογράφους ή εργαλεία που βασίζονται στο Ethereum, παρακαλούμε κάντε αίτηση για επιχορήγηση!

Σχετικά με το The Graph

Το The Graph είναι το επίπεδο ευρετηρίασης και ερωτημάτων του αποκεντρωμένου ιστού (Web3). Οι Προγραμματιστές (Developers) δημιουργούν και δημοσιεύουν ανοιχτά APIs, που ονομάζονται υπογράφοι, στα οποία οι εφαρμογές μπορούν να υποβάλουν ερώτημα χρησιμοποιώντας το GraphQL. Το The Graph υποστηρίζει προς το παρόν την ευρετηρίαση δεδομένων από 22 διαφορετικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των Ethereum, Arbitrium, Avalanche, Celo, Fantom, Moonbeam, IPFS, και PoAa με σύντομα περισσότερα δίκτυα. Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πάνω από 22,000 υπογράφοι στην φιλοξενούμενη υπηρεσία και τώρα οι υπογράφοι μπορούν να αναπτυχθούν απευθείας στο δίκτυο! Περίπου 23,000 Προγραμματιστές (Developers) έχουν φτιάξει υπογράφους για εφαρμογές όπως, Uniswap, Synthetix, Aragon, Gnosis, Balancer, Livepeer, DAOstack, AAVE, Decentraland και πολλά άλλα.

Εάν είστε Προγραμματιστής (Developer) που δημιουργεί μια εφαρμογή ή μια εφαρμογή Web3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπογράφους για ευρετηρίαση και υποβολές ερωτημάτων δεδομένων από τα blockchains. Το The Graph επιτρέπει στις εφαρμογές να παρουσιάζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά δεδομένα σε μια διεπαφή χρήστη και επιτρέπει σε άλλους Προγραμματιστές (Developers) να χρησιμοποιούν τον υπογράφο σας. Μπορείτε να αναπτύξετε έναν υπογράφο στο δίκτυο χρησιμοποιώντας το πρόσφατα εγκαινιασμένο Subgraph Studio ή να υποβάλετε ερώτημα σε υπάρχοντες υπογράφους που βρίσκονται στον Εξερευνητή του Graph. Το The Graph θα ήθελε να σας καλωσορίσει ως Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers), Επιμελητές (Curators) ή / και Εκπροσώπους (Delegators) στο κύριο δίκτυο του The Graph. Γίνετε μέλος της κοινότητας του The Graph, συστήνοντας τον εαυτό σας στο Discord του The Graph για τεχνικές συζητήσεις, λάβετε μέρος στη συνομιλία του The Graph στο Telegram ή ακολουθήστε το The Graph στο Twitter! Οι Προγραμματιστές (Developers) και τα μέλη της κοινότητας του The Graph είναι πάντα πρόθυμοι να συνομιλήσουν μαζί σας και το οικοσύστημα του The Graph έχει μια αυξανόμενη κοινότητα Προγραμματιστών (Developers) που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Το Ίδρυμα The Graph εποπτεύει το Δίκτυο The Graph. Το Ίδρυμα The Graph εποπτεύεται από το Τεχνικό Συμβούλιο. Η Edge & Node, η StreamingFast και η Figment είναι τρεις από τους πολλούς οργανισμούς του Οικοσυστήματος The Graph.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική): The Graph grants over $500K to fund the Execution Layer (Eth1) and Eth2.

Συντάκτης Πρωτότυπου Άρθρου: The Graph Foundation

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 18 Αυγούστου 2021