Το The Graph Ξεπερνά τα 20 Δισεκατομμύρια Ερωτήματα τον Απρίλιο, καθώς η Χρήση του Web3 Φτάνει σε Νέα Υψηλά Επίπεδα

20 δισεκατομμύρια ερωτήματα στην φιλοξενούμενη υπηρεσία του The Graph τον Απρίλιο αντιπροσωπεύουν μια εκρηκτική αύξηση των αποκεντρωμένων εφαρμογών και της υιοθέτησης του Web3.

Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα όταν δημιουργείτε ένα καλύτερο διαδίκτυο και μια νέα οικονομία. Η φιλοξενούμενη υπηρεσία του The Graph εξυπηρετεί Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (dApps) για πάνω από δύο χρόνια και έχει κάνει μεγάλη πρόοδο από τις πρώτες μέρες στα hackathons, βοηθώντας το πρώτο σετ προγραμματιστών (Developers) να δημιουργεί υπογράφους. Σήμερα γιορτάζουμε 20 δισεκατομμύρια μηνιαία ερωτήματα στην φιλοξενούμενη υπηρεσία του The Graph! Πρόκειται για αύξηση 20 φορές σε λιγότερο από ένα χρόνο, ξεκινώντας από 1 δισεκατομμύριο ερωτήματα τον Ιούνιο του 2020 έως 20 δισεκατομμύρια ερωτήματα τον Απρίλιο του 2021! Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στην άνευ προηγουμένου χρήση των Ethereum και Web3. Αυτό που χρειάστηκε αρκετά χρόνια οικοδόμησης γίνεται τώρα πραγματικότητα.

Το The Graph δεν θα ήταν πουθενά χωρίς την ισχυρή κοινότητα των δημιουργών που έχουν δεσμευτεί να φέρουν αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps) στον κόσμο. Ήταν προνόμιο να υποστηρίζουμε καινοτόμες ομάδες έργων με την φιλοξενούμενη υπηρεσία, καθώς δημιουργούν μοναδικές αποκεντρωμένες εφαρμογές, επιτυγχάνουν προσαρμογή στην αγορά προϊόντων και κερδίζουν την υιοθέτηση των χρηστών.

Ανάπτυξη Ερωτημάτων

Ξεκινώντας με λίγα ερωτήματα τον Ιανουάριο του 2019 και φτάνοντας περίπου 30 εκατομμύρια καθημερινά ερωτήματα τον Ιούνιο του 2020, ο ημερήσιος όγκος ερωτημάτων το 2021 συνέχισε να αυξάνεται και έχει φτάσει πάνω από 675 εκατομμύρια ερωτήματα την ημέρα. Μεταξύ Μαΐου του 2020 και Απριλίου του 2021, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία πάνω από 110 δισεκατομμύρια ερωτήματα στην υπηρεσία φιλοξενίας του The Graph. Ο όγκος των ερωτημάτων αυξήθηκε επίσης από μήνα σε μήνα (MoM) με 11.7 δισεκατομμύρια τον Ιανουάριο, 14.5 δισεκατομμύρια τον Φεβρουάριο, 19 δισεκατομμύρια τον Μάρτιο και 20.3 δισεκατομμύρια τον Απρίλιο, σημειώνοντας μέση αύξηση 20% από μήνα σε μήνα (MoM).

Αυτή η αύξηση των ερωτημάτων από μήνα σε μήνα αποτελεί ισχυρό πληρεξούσιο για την υιοθέτηση του Ethereum και την προσαρμογή στην αγορά προϊόντων αποκεντρωμένων εφαρμογών, η οποία άρχισε να επιταχύνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αποκεντρωμένης οικονομίας το 2020 έως την άνοδο των NFT που έχουμε δει το 2021.

Η επέκταση πολλαπλών blockchain του The Graph συμβάλλει επίσης ενεργά σε αυτήν την ανάπτυξη. Μέχρι σήμερα, υποστηρίζονται 19 blockchains Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 στην υπηρεσία φιλοξενίας του The Graph. 11 από αυτά τα 19 δίκτυα προστέθηκαν τους τελευταίους τρεις μήνες. Μεταξύ αυτών των αλυσίδων είναι οι Επιπέδου 1 που βασίζονται στα EVM, Ethereum, Fuse, Celo, Avalanche, Clover, Binance Smart Chain και Fantom και Επιπέδου 2 όπως το Polygon. Η ενσωμάτωση αυτών των αλυσίδων συνέβαλε στην αύξηση των ερωτημάτων από μήνα σε μήνα (MoM) 20% στην φιλοξενούμενη υπηρεσία και ήταν συναρπαστικό να το δούμε καθώς αντιπροσωπεύει την αύξηση των αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps) που κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο το οικοσύστημα του Ethereum. Το The Graph συνεχίζει την επέκταση πολλαπλών blockchain και θα ενσωματώσει τα Solana, NEAR και Polkadot τους επόμενους μήνες για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Το επόμενο βήμα είναι η μετεγκατάσταση αυτής της χρήσης από την φιλοξενούμενη υπηρεσία του The Graph στο κύριο δίκτυο, όπου τους επόμενους μήνες περισσότεροι από 170 δημιουργοί ευρετηρίων και 6.5 χιλιάδες Εκπρόσωποι (Delegators) θα μπορούν να καταγράψουν την αξία του τέλους ερωτήματος σε GRT. Λεπτομέρειες σχετικά με τις τρεις φάσεις μετεγκατάστασης βρίσκονται στη διαδρομή μετεγκατάστασης του The Graph στο ιστολόγιο του κυρίους δικτύου.

Τάσεις Αποκεντρωμένων Εφαρμογών: Αποκεντρωμένη Οικονομία, NFTs και Αποκεντρωμένες Αυτόνομες Οργανώσεις (DAO)

Οι υπογράφοι παίζουν κρίσιμο ρόλο στο Web3. Από το πρώτο τρίμηνο του 2021, η αποκεντρωμένη οικονομία αποτελεί το 57% των ερωτηθέντων υπογράφων. Εν τω μεταξύ, το 11% των υπογράφων εξυπηρετούν αγορές NFT, τέχνες και βιντεοπαιχνίδια. Το 7% των υπογράφων σχετίζεται με περιπτώσεις χρήσης μεταξύ αλυσίδων όπως το συνθετικό bitcoin και γέφυρες πρωτοκόλλου, γεγονός που σημαίνει αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps).

Τα πορτοφόλια, οι Αποκεντρωμένες Αυτόνομες Οργανώσεις (DAO) και τα αναλυτικά στοιχεία δικτύου παραμένουν επίσης κοινές περιπτώσεις χρήσης για υπογράφους. Συγκεκριμένα εμφανίζονται οι Αποκεντρωμένες Αυτόνομες Οργανώσεις (DAO) καθώς εξυπηρετούν άλλες κατηγορίες, όπως η αποκεντρωμένη οικονομία (DeFi) και τα NFTs. Αυτό δείχνει ότι καθώς η χρήση του πρωτοκόλλου έχει αυξηθεί, το ίδιο ισχύει και για τη διακυβέρνησή τους και τη δημιουργία περισσότερων αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps) και εργαλείων που επιτρέπουν την αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων.

Η αποκεντρωμένη οικονομία (DeFi) συνέχισε να κυριαρχεί στην υιοθέτηση αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps), αποτελώντας το 90% του όγκου ερωτημάτων της φιλοξενούμενης υπηρεσίας. Οι Αυτοματοποιημένοι Ειδικοί Διαπραγματευτές (AMM) συνθέτουν την πλειονότητα της δραστηριότητας που αντιπροσωπεύει το 88% του όγκου της αποκεντρωμένης οικονομίας, ενώ τα ερωτήματα για δεδομένα σταθερών νομισμάτων (stablecoin) ανήλθαν στο 6%. Τα παράγωγα (π.χ. δικαιώματα προαίρεσης), η ασφάλιση και οι αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps) ασφάλισης αυξήθηκαν επίσης στη δημοτικότητά τους, υποδηλώνοντας ότι η αγορά αποκεντρωμένης οικονομίας (dApp) αρχίζει να ωριμάζει με πιο εξελιγμένα περιουσιακά στοιχεία και με μεγαλύτερη ρευστότητα για σύνθετες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ο δανεισμός, η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και οι υπηρεσίες κλειδώματος βλέπουν επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον. Επιπλέον, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση χρήσης υπογράφων αναλυτικών στοιχείων δικτύου για εφαρμογές όπως οι εξερευνητές μπλοκ και οι βιβλιοθήκες ανάκτησης για αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps) βάσει δεδομένων, όπως η Επαφές Χρηστών (UIs) για συναλλακτήρια. Οι υπογράφοι που εστιάζουν στα δεδομένα δικτύου αποτελούν το 4% του τρέχοντος όγκου των ερωτημάτων.

Ο όγκος των ερωτημάτων για περιπτώσεις χρήσης NFT όπως τα προφίλ τέχνης, η έκδοση NFT και οι αγορές έχουν αυξηθεί καθώς αρκετά πρωτόκολλα NFT ξεκίνησαν νέες αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps) τους τελευταίους μήνες με αυξανόμενη mainstream δημοτικότητα. Τα NFT αποτελούν το 2.5% του τρέχοντος όγκου των ερωτημάτων. Η υιοθέτηση των Αποκεντρωμένες Αυτόνομες Οργανώσεις (DAO) αυξάνεται επίσης με περισσότερη χρήση των διεπαφών Αποκεντρωμένες Αυτόνομες Οργανώσεις (DAO) για διακυβέρνηση αποκεντρωμένης οικονομίας, ψηφοφορία σε νέα στοιχεία πρωτοκόλλου, αλλαγή παραμέτρων και λήψη αποφάσεων χρηματοδότησης από την κοινότητα. Τα δεδομένα ερωτημάτων δείχνουν επίσης αύξηση της χρήσης γεφυρών σε λύσεις κλιμάκωσης Επιπέδου 2 στο Ethereum, υποδεικνύοντας ότι οι αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps) μετεγκαθίστανται γρήγορα σε βιώσιμες λύσεις κλιμάκωσης EVM για να διασφαλίσουν φθηνές συναλλαγές για τους χρήστες τους.


Ανάπτυξη Προγραμματιστών και Υπογράφου

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πάνω από 12 χιλιάδες υπογράφοι κατά τη διάρκεια της φιλοξενούμενης υπηρεσίας. Πάνω από 17 χιλιάδες προγραμματιστές (Developers) έχουν δημιουργήσει εφαρμογές στο The Graph, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων πίσω από τα Uniswap, Synthetix, Gnosis, Balancer, Enzyme, Livepeer, DAOstack, Decentraland και πολλά άλλα.

Τον Ιανουάριο του 2021, η φιλοξενούμενη υπηρεσία είχε αναπτύξει 8,273 υπογράφους και αυξήθηκαν σε 9,138 τον Φεβρουάριο, ακολουθούμενες από πάνω από 10 χιλιάδες τον Μάρτιο για συνολική διάρκεια ζωής 12.6 χιλιάδων υπογραφών σήμερα. Αυτή είναι η αύξηση κατά 11% στην ανάπτυξη υπογράφων σε μόλις τρεις μήνες.

Ο αριθμός των προγραμματιστών (Developers) που κατασκευάζουν στην φιλοξενούμενη υπηρεσία παρουσιάζει επίσης σταθερή ανάπτυξη με πάνω από 11 χιλιάδες τον Ιανουάριο, αυξάνοντας σε πάνω από 14 χιλιάδες τον Φεβρουάριο και 16 χιλιάδες τον Μάρτιο σε συνολικά σχεδόν 18 χιλιάδες προγραμματιστές (Developers) που έχουν ενσωματωθεί στο The Graph στη διάρκεια της ζωής του.

Οι υπογράφοι είναι ένα κρίσιμο συστατικό για τη δημιουργία του Web3, καθώς είναι τα δημόσια δεδομένα API που τροφοδοτούν τις αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps). Οι υπογράφοι είναι ανοιχτά API που αποτελούνται από τα δεδομένα που απαιτούν οι προγραμματιστές (Developers) για να κατασκευάσουν αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps) και να τις διατηρήσουν σε λειτουργία.

Διαδρομή Μετεγκατάστασης στο Κύριο Δίκτυο

Αν και η κοινότητα του The Graph μετεγκαθιστά ενεργά υπογράφους στο κύριο δίκτυο, η φιλοξενούμενη υπηρεσία θα είναι λειτουργική έως ότου η συντριπτική πλειονότητα των έργων βρίσκονται στο κύριο δίκτυο. Η μετεγκατάσταση στο κύριο δίκτυο πιθανότατα θα προκαλέσει σταδιακή μείωση του όγκου ερωτημάτων στην φιλοξενούμενη υπηρεσία και το The Graph θα αρχίσει να αναφέρει την αύξηση του όγκου ερωτημάτων στο κύριο δίκτυο.

Το ίδρυμα The Graph επικεντρώνεται στο να κάνει τους προγραμματιστές (Developers) άνετους στο να δημιουργούν στο κύριο δίκτυο, συνεργαζόμενοι με περισσότερους από 6.5 χιλιάδες εκπροσώπους, 2 χιλιάδες επιμελητές και περισσότερους από 170 δημιουργούς ευρετηρίων που επιτρέπουν την ομαλή μετεγκατάσταση.

Είναι τιμή για το The Graph να υποστηρίζει τους απίστευτους δημιουργούς αυτών των αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps) στο ταξίδι τους στη μαζική υιοθέτηση. Ευχαριστούμε τους κατασκευαστές, τα blockchains, τους δημιουργούς ευρετηρίων (Indexers) και ολόκληρη την κοινότητα του Web3 που έχουν καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη της φιλοξενούμενης υπηρεσίας του The Graph. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα ζωντανό αποκεντρωμένο μέλλον μαζί.

Σχετικά με το The Graph

Το The Graph είναι το επίπεδο δημιουργίας ευρετηρίων και ερωτημάτων του αποκεντρωμένου ιστού. Οι Προγραμματιστές (Developers) δημιουργούν και δημοσιεύουν ανοιχτά APIs, που ονομάζονται υπογράφοι, στα οποία οι εφαρμογές μπορούν να υποβάλουν ερώτημα χρησιμοποιώντας το GraphQL. Το The Graph υποστηρίζει προς το παρόν την ευρετηρίαση δεδομένων από το Ethereum, IPFS και PoA με σύντομα περισσότερα δίκτυα. Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πάνω από 10,000 υπογράφοι από περίπου 16,000 Προγραμματιστές (Developers) για εφαρμογές όπως, Uniswap, Synthetix, Aragon, Gnosis, Balancer, Livepeer, DAOstack, AAVE, Decentraland και πολλά άλλα.

Εάν είστε Προγραμματιστής (Developer) που δημιουργεί μια εφαρμογή ή μια εφαρμογή Web3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπογράφους για δημιουργία ευρετηρίων και υποβολές ερωτημάτων δεδομένων από τα blockchains. Το The Graph επιτρέπει στις εφαρμογές να παρουσιάζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά δεδομένα σε μια διεπαφή χρήστη και επιτρέπει σε άλλους Προγραμματιστές (Developers) να χρησιμοποιούν τον υπογράφο σας. Μπορείτε να αναπτύξετε έναν υπογράφο ή να υποβάλετε ερώτημα σε υπάρχοντες υπογράφους που βρίσκονται στο The Graph Explorer. Το The Graph θα ήθελε να σας καλωσορίσει ως Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers)Επιμελητές (Curators) ή / και Εκπροσώπους (Delegators) στο δίκτυο The Graph. Γίνετε μέλος της κοινότητας του The Graph, συστήνοντας τον εαυτό σας στο Discord του The Graph για τεχνικές συζητήσεις, λάβετε μέρος στη συνομιλία του The Graph στο Telegram ή ακολουθήστε το The Graph στο Twitter! Οι Προγραμματιστές (Developers) και τα μέλη της κοινότητας του The Graph είναι πάντα πρόθυμοι να συνομιλήσουν μαζί σας και το οικοσύστημα του The Graph έχει μια αυξανόμενη κοινότητα Προγραμματιστών (Developers) που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Το Ίδρυμα The Graph εποπτεύει το Δίκτυο The Graph. Το Ίδρυμα The Graph εποπτεύεται από το Τεχνικό Συμβούλιο. Η Edge & Node είναι ένας από τούς πολλούς οργανισμούς του Οικοσυστήματος The Graph.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική)The Graph Surpasses 20 Billion Queries in April as Web3 Usage Reaches New Highs

Συντάκτης Πρωτότυπου ΆρθρουThe Graph Foundation

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 06 Μαΐου 2021