Το Δίκτυο The Graph Εις Βάθος - Μέρος 2


Αυτό είναι το δεύτερο μέρος ενός διμερούς άρθρου που εξερευνά το σχεδιασμό του Δικτύου The Graph. Μπορείτε να διαβάσετε το πρώτο μέρος εδώ.

Στο πρώτο άρθρο δώσαμε μια γενική εικόνα του τι είναι το Δίκτυο The Graph και πώς πώς θα φαίνεται από την οπτική γωνία ενός τελικού χρήστη και πώς λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο.

Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε βαθύτερα πολλές βασικές έννοιες, όπως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Graph Tokens για κλείδωμα από τους δημιουργών ευρετηρίων, την επιμέλεια και τις αμοιβές πληθωρισμού των δημιουργών ευρετηρίων. Επίσης θα παρουσιάσω τον αποκεντρωμένο Graph Explorer — μια αποκεντρωμένη εφαρμογή (dApp) για αλληλεπίδραση με το Δίκτυο The Graph — και θα περιγράψω τα επίπεδα πληρωμών και επαλήθευσης.


Κλείδωμα από τους Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers)

Το The Graph υιοθετεί ένα μοντέλο token, όπου οι δημιουργοί ευρετηρίων (Indexers) πρέπει να κλειδώσουν τα Graph Tokens για να πουλήσουν τις υπηρεσίες τους στην αγορά ερωτημάτων. Αυτό εξυπηρετεί δύο κύριες λειτουργίες.

 • Παρέχει οικονομική ασφάλεια, καθώς το κλειδωμένο GRT μπορεί να περικοπεί εάν οι δημιουργοί ευρετηρίων (Indexers) εκτελέσουν κακόβουλα τη δουλειά τους. Μόλις κλειδωθεί το GRT, μπορεί να γίνει ανάληψη μόνο μετά από μια περίοδο παγώματος, η οποία παρέχει πολλές ευκαιρίες για επαλήθευση και επίλυση διαφορών.

 • Παρέχει έναν ανθεκτικό μηχανισμό ως προς επιθέσεις Sybil. Έχοντας ψεύτικους ή χαμηλής ποιότητας δημιουργούς ευρετηρίων (Indexers) σε έναν συγκεκριμένο υπογράφο καθιστά πιο αργή την εύρεση ποιοτικών παρόχων υπηρεσιών. Για αυτόν τον λόγο, θέλουμε μόνο οι δημιουργοί ευρετηρίων (Indexers) με κλειδωμένα tokens να είναι ανιχνεύσιμοι.

Προκειμένου οι παραπάνω μηχανισμοί να λειτουργήσουν σωστά, είναι σημαντικό οι δημιουργοί ευρετηρίων (Indexers) να έχουν κίνητρα να κρατούν GRT περίπου σε ίδια αναλογία με το ποσό της χρήσιμης εργασίας που κάνουν στο δίκτυο.

Μια αφελής προσέγγιση θα ήταν να προσπαθήσουμε να το κάνουμε έτσι ώστε κάθε GRT που κλειδώνετε να δίνει στον δημιουργό ευρετηρίων (Indexer) τη δυνατότητα να εκτελεί συγκεκριμένη ποσότητα εργασίας στο δίκτυο. Υπάρχουν δύο προβλήματα με αυτό: πρώτον, θέτει ένα αυθαίρετο ανώτατο όριο για την ποσότητα εργασίας που μπορεί να εκτελέσει το δίκτυο. Και δεύτερον, είναι σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστεί με έναν τρόπο με δυνατότητα κλιμάκωσης, δεδομένου ότι θα απαιτούσε όλες τις εργασίες να συντονίζονται κεντρικά επί της αλυσίδας.

Μια καλύτερη προσέγγιση έχει αναδειχθεί από την ομάδα του 0x, και περιλαμβάνει τη συλλογή τέλους πρωτοκόλλου για όλες τις συναλλαγές στο πρωτόκολλο και στη συνέχεια, την επιστροφή αυτής της προμήθειας στους συμμετέχοντες ως συνάρτηση του αναλογικού μεριδίου κλειδώματος και της αναλογικής προμήθειας που συλλέγετε για το δίκτυο, χρησιμοποιώντας τη Συνάρτηση Παραγωγής Cobb-Douglas.

Στην κατασκευή μας, η επιστροφή Yi που λαμβάνει ο δημιουργός ευρετηρίων (Indexer) i κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου είναι


όπου ωij είναι το ποσό που έχει κλειδωθεί από τον δημιουργό ευρετηρίων (Indexer) i στον υπογράφο jΩ είναι το συνολικό ποσό που κλειδώνεται στο δίκτυο, θij είναι το ποσό της προμήθειας πρωτοκόλλου που έχει παράγει ο δημιουργός ευρετηρίων (Indexer) i για το πρωτόκολλο στον υπογράφο j και Θ είναι το συνολικό ποσό της προμήθειας πρωτοκόλλου που έχει συλλεχθεί από το πρωτόκολλο.


Συνιστώ να διαβάσετε την μελέτη — αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον για το σκοπό μας είναι ότι ένας λογικός υπεύθυνος λήπτης αποφάσεων αναμένεται να προϋπολογίσει την ισορροπία ενός σταθερού ποσοστού δαπανών μεταξύ των δύο εισροών στη συνάρτηση παραγωγής. Στην περίπτωσή μας, αυτό θα ήταν το κόστος ενοικίασης ή ιδιοκτησίας GRT και τα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με την διαχείριση ενός Κόμβου Graph που επιτρέπει σε έναν δημιουργό ευρετηρίων (Indexer) να εκτελεί περισσότερη δουλειά και, κατ ‘επέκταση, να συλλέγει περισσότερα τέλη ερωτημάτων για το δίκτυο.

Επειδή θα περιμέναμε από όλους τους λογικούς δημιουργούς ευρετηρίων (Indexers) να λάβουν μια ανάλογη απόφαση προϋπολογισμού, σε ισορροπία, θα πρέπει να περιμένουμε από τους δημιουργούς ευρετηρίων (Indexers) να κλειδώσουν ένα ποσοστό του συνολικού κλειδωμένου GRT, ίσο με το ποσοστό της εργασίας που έχουν εκτελέσει για το δίκτυο.

Το καλό είναι ότι αυτή η κατανομή κλειδωμένων tokens δεν χρειάζεται να επιβληθεί στο πρωτόκολλο, αλλά αντιθέτως προκύπτει φυσικά από τους δημιουργούς ευρετηρίων (Indexers) που λαμβάνουν αποφάσεις για το δικό τους οικονομικό συμφέρον.

Εκπροσώπηση (Delegation)

Για τους κατόχους token που δεν επιθυμούν να πουλήσουν τα Graph Tokens τους, αλλά θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα token τους για παραγωγική χρήση διασφαλίζοντας το δίκτυο, το πρωτόκολλο εισάγει την εκπροσώπηση.

Ένας Εκπρόσωπος (Delegator) μπορεί να "δανείσει" τα GRT του σε έναν Δημιουργό Ευρετηρίου, με αντάλλαγμα ένα μερίδιο από τα τέλη ερωτημάτων και τις ανταμοιβές του Δημιουργού Ευρετηρίου (Indexer), όπως καθορίζεται από τον Δημιουργό Ευρετηρίου (Indexer).

Εκτός από την αύξηση της συμμετοχής των token, η εκπροσώπηση παρουσιάζει μια ευκαιρία για τους μικρότερους, με περιορισμένο κεφάλαιο Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexer), να είναι πιο ανταγωνιστικοί στο αποκεντρωμένο δίκτυο, παρέχοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προσελκύοντας Εκπροσώπους (Delegators).

Μια σημαντική επιλογή που πρέπει να κάνουν τα πρωτόκολλα κλειδώματος σε σχέση με την εκπροσώπηση είναι το κατά πόσο μπορεί να περικοπεί το μερίδιο εκπροσώπησης λόγω κακής συμπεριφοράς του Δημιουργού Ευρετηρίου (Indexer). Στο The Graph, το μερίδιο εκπροσώπησης δεν θα μπορεί να περικοπεί, επειδή αυτό ενθαρρύνει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των Εκπροσώπων (Delegators) και των Δημιουργών Ευρετηρίου (Indexer) που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μηχανισμούς "ο νικητής τα παίρνει όλα" και να βλάψει την αποκέντρωση.

Παρόμοια με άλλα πρωτόκολλα που έκαναν αυτή την επιλογή, το The Graph θα επιβάλλει ένα όριο στο πόσα μερίδια εκπροσώπησης μπορεί να δεχτεί ένας Δημιουργός Ευρετηρίου (Indexer) για κάθε μονάδα του δικού του μεριδίου. Αυτή η "ικανότητα εκπροσώπησης" διασφαλίζει ότι ένας Δημιουργός Ευρετηρίου (Indexer) βάζει πάντα ένα ελάχιστο ποσό των δικών του κεφαλαίων για να συμμετέχει στο δίκτυο.

Σηματοδότηση Επιμελητών (Curators)

Προκειμένου ένας καταναλωτής να υποβάλει ερώτημα σε έναν υπογράφο, πρέπει πρώτα να έχει δημιουργηθεί ευρετήριο για αυτόν — μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει ώρες ή ακόμα και μέρες. Εάν οι δημιουργοί ευρετηρίων (Indexers) έπρεπε να μαντέψουν για το ποιους υπογράφους πρέπει να προσθέσουν στο ευρετήριο με την πιθανότητα να κερδίσουν προμήθεια ερωτημάτων, τότε η αγορά δεν θα ήταν πολύ αποτελεσματική.

Η σηματοδότηση επιμελητών είναι η διαδικασία κατάθεσης GRT σε μια καμπύλη δέσμευσης (bonding curve) για έναν υπογράφο ώστε να υποδείξει στους δημιουργούς ευρετηρίων (Indexers) ότι ο υπογράφος πρέπει να προστεθεί στο ευρετήριο.

Οι δημιουργοί ευρετηρίων (Indexers) μπορούν να εμπιστεύονται το σήμα επειδή όταν οι επιμελητές καταθέτουν GRT στην καμπύλη δέσμευσης (bonding curve), δίνουν σήμα επιμέλειας για τον αντίστοιχο υπογράφο, δίνοντάς τους δικαίωμα σε ένα μέρος της μελλοντικής προμήθειας ερωτημάτων που θα συλλεχθεί σε αυτόν τον υπογράφο. Ένας λογικά ιδιοτελής επιμελητής θα πρέπει να σηματοδοτεί GRT προς τους υπογράφους που προβλέπει ότι θα δημιουργήσουν προμήθεια για το δίκτυο.

Η χρήση καμπυλών δέσμευσης (bonding curves) — ένας αλγοριθμικός τύπος ειδικού διαπραγματευτή όπου η τιμή καθορίζεται από μια συνάρτηση — σημαίνει ότι όσο περισσότερα σήματα επιμέλειας δημιουργούνται, τόσο υψηλότερη είναι η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ του GRT και του σήματος επιμέλειας. Έτσι, οι επιτυχείς επιμελητές θα μπορούσαν να πάρουν κέρδη αμέσως εάν πιστεύουν ότι η αξία της μελλοντικής προμήθειας επιμέλειας έχει τιμολογηθεί σωστά. Ομοίως, θα πρέπει να κάνουν ανάληψη του GRT τους εάν πιστεύουν ότι η αγορά έχει υψηλή τιμολόγηση προς την αξία του σήματος επιμέλειας.

Αυτή η δυναμική σημαίνει ότι το ποσό του GRT που σηματοδοτείται προς έναν υπογράφο θα πρέπει να παρέχει ένα συνεχές και πολύτιμο σήμα αγοράς ως προς την πρόβλεψη της αγοράς για μελλοντικό όγκο ερωτημάτων σε έναν υπογράφο.

Αμοιβή Δημιουργών Ευρετηρίων (Indexers)

Ένας άλλος μηχανισμός που χρησιμοποιούμε σχετικός με το κλείδωμα των δημιουργών ευρετηρίων και τη σηματοδότηση επιμελητών είναι η αμοιβή Δημιουργών Ευρετηρίων (Indexers).

Αυτή η αμοιβή που πληρώνεται μέσω νέας έκδοσης tokens αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων στους δημιουργούς ευρετηρίων (Indexers) για την προσθήκη υπογράφων που δεν έχουν ακόμη σημαντικό όγκο ερωτημάτων. Αυτό βοηθά στην επίλυση του προβλήματος εκκίνησης για νέους υπογράφους, οι οποίοι ενδέχεται να μην έχουν προϋπάρχουσα ζήτηση για την προσέλκυση δημιουργών ευρετηρίων (Indexers).

Ο τρόπος που λειτουργεί είναι ότι κάθε υπογράφος στο δίκτυο μοιράζεται ένα μέρος της συνολικής έκδοσης tokens του δικτύου, με βάση το αναλογικό ποσό του συνολικού σήματος επιμέλειας που έχει ο υπογράφος. Αυτό το ποσό, με τη σειρά του, κατανέμεται μεταξύ όλων των δημιουργών ευρετηρίου (Ιndexers) που έχουν κλειδώσει tokens σε αυτόν τον υπογράφο ανάλογα με το ποσό του συνεισφερόμενου μεριδίου τους.

Πιο τυπικά, η αμοιβή πληθωρισμού δημιουργών ευρετηρίου για τον δημιουργό ευρετηρίου Indexer i είναι


όπου ωij είναι το ποσό που έχει κλειδώσει ο δημιουργός ευρετηρίου (Indexer) i στον υπογράφο jΩj είναι το συνολικό ποσό που έχει κλειδωθεί στον υπογράφο jψj είναι το ποσό του GRT που σηματοδοτείται για τον υπογράφο jΨ είναι το συνολικό ποσό που σηματοδοτείται στο δίκτυο και Φ είναι η συνολική αμοιβή δημιουργού ευρετηρίου του δικτύου σε GRT.


Ο καθορισμός του ρυθμού έκδοσης δυναμικά με βέλτιστο τρόπο είναι ένας τομέας συνεχούς έρευνας, αλλά αρκεί να πούμε ότι θα είναι χαμηλός, πιθανότατα μονοψήφιος.

Αυτός ο μηχανισμός παρέχει ένα επιπλέον κίνητρο για τους δημιουργούς ευρετηρίων (Indexers) ώστε να ανταποκρίνονται στο σήμα που παρέχεται από τους επιμελητές, καθιστώντας την επιμέλεια μια ακόμη πιο χρήσιμη δραστηριότητα για συμμετοχή.

Επαληθεύσιμη Δημιουργία Ευρετηρίου

Δεδομένου ότι το πρωτόκολλο επιδοτεί την δημιουργία ευρετηρίων υπογράφων μέσω της ανταμοιβής του δημιουργού ευρετηρίου, είναι σημαντικό ο μηχανισμός να χρησιμοποιείται για την επιδότηση χρήσιμης εργασίας. Για το σκοπό αυτό, εισάγουμε Αποδείξεις Δημιουργίας Ευρετηρίου και ένα Οracle Διαθεσιμότητας Υπογράφου.

Η πρόθεση και των δύο αυτών μηχανισμών είναι να μετριάσουν πιθανές οικονομικές επιθέσεις όπου ένας δημιουργός ευρετηρίου (Indexer) προσπαθεί να εισπράξει την ανταμοιβή δημιουργού ευρετηρίου (Indexer) χωρίς να προσφέρει χρήσιμο έργο στο δίκτυο. Αυτό θα μπορούσε να πάρει τις ακόλουθες μορφές:

 • Μη πραγματική Δημιουργία Ευρετηρίου ενός υπογράφου για το οποίο συλλέγετε ανταμοιβές.

 • Δημιουργία ευρετηρίου ενός υπογράφου που είναι χαλασμένο ή του οποίου το μανιφέστο υπογράφου δεν είναι διαθέσιμο.

Για τον μετριασμό του #1 και ορισμένων περιπτώσεων του #2, το πρωτόκολλο εισάγει τις αποδείξεις δημιουργίας ευρετηρίου. Στην τρέχουσα μορφή τους, αυτές είναι απλά μια υπογραφή πάνω σε ένα συνοπτικό μήνυμα που παράγεται κατά τη διάρκεια της δημιουργίας ευρετηρίου ενός υπογράφου από τη γένεση. Κάθε φορά που ενημερώνεται η κατάσταση ενός υπογράφου, ενημερώνεται και το συνοπτικό μήνυμα.

Όταν ένας δημιουργός ευρετηρίου πάει να διεκδικήσει την ανταμοιβή δημιουργού ευρετηρίου του σε ένα δεδομένο υπογράφο, πρέπει να παράσχει μια πρόσφατη Απόδειξη Δημιουργίας Ευρετηρίου για να διεκδικήσει την ανταμοιβή. Επειδή η Απόδειξη Δημιουργίας Ευρετηρίου (PoI) υπολογίζεται από την υπογραφή του Δημιουργού Ευρετηρίου (Indexer), κάθε Δημιουργός Ευρετηρίου πρέπει να υποβάλει μια ΑΔΕ (PoI) που τον αφορά. Δεδομένου ότι οι Δημιουργοί Ευρετηρίων (Ιndexers) ανταγωνίζονται για τις ανταμοιβές δημιουργών ευρετηρίου σε ένα δεδομένο υπογράφο, δεν είναι προς το συμφέρον των Δημιουργών Ευρετηρίου (Indexers) να συνεννοηθούν για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να παράξουν σωστές ΑΔΕ (PoI) χωρίς να κάνουν πραγματικά τη δουλειά.

Αυτές οι ΑΔΕ (PoI) γίνονται αποδεκτές αισιόδοξα δεδομένου ότι ξεκλειδώνουν αμέσως τις ανταμοιβές, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα για να περικόψουν έναν Δημιουργό Ευρετηρίου (Ιndexer) αν διαπιστωθεί ότι έχουν σχηματιστεί λανθασμένα. Οι συνθήκες περικοπής θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν προσδιοριστικά αποδιδόμενα σφάλματα όπως:

 • Μια ΑΔΕ (PoI) που αντιπροσωπεύει μια λανθασμένη κατάσταση ενός υπογράφου

 • Παροχή μιας ΑΔΕ (PoI) σε έναν άκυρο υπογράφο

Στην πρώτη έκδοση του δικτύου, ένας Διαιτητής που έχει οριστεί μέσω της διακυβέρνησης θα αποφασίζει για τις διαφορές και έχει τη δυνατότητα να τις τερματίζει στην "ισοπαλία" εάν ένα σφάλμα δεν είναι σαφώς αποδιδόμενο ή εάν ήταν αποτέλεσμα σφάλματος λογισμικού και όχι κακόβουλης συμπεριφοράς του Δημιουργού Ευρετηρίου (Indexer). Οι αποφάσεις ενός Διαιτητή θα βασίζονται στις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου καθώς και σε έναν "χάρτη διαιτησίας" που περιγράφει τον τρόπο επίλυσης των διαφορών.

Ένας άλλος τύπος σφάλματος, ο οποίος είναι εντελώς υποκειμενικός λόγω της ισοδυναμίας σφαλμάτων ομιλητή/ακροατή, είναι το κατά πόσον υπάρχει ή όχι ένα μανιφέστο υπογράφου. Εάν ένα μανιφέστο υπογράφου δεν είναι διαθέσιμο, τότε καθίσταται αδύνατο για έναν διαιτητή να διευθετήσει οποιαδήποτε από τις άλλες διαφορές για το συγκεκριμένο υπογράφο, και επίσης καθίσταται αδύνατο για άλλους Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers) να ανταγωνιστούν για ανταμοιβές δημιουργών ευρετηρίων σε αυτό τον υπογράφο.

Για αυτή την περίπτωση χρήσης, εισάγουμε ένα Οracle Διαθεσιμότητας Υπογράφων, το οποίο ορίζεται επίσης μέσω της διακυβέρνησης. Το oracle θα εξετάζει διάφορα εξέχοντα τελικά σημεία IPFS, όπως η πύλη IPFS της Cloudflare, για να καθορίσει αν ένα μανιφέστο υπογράφου είναι διαθέσιμο. Εάν ένα μανιφέστο υπογράφου δεν είναι διαθέσιμο, τότε ο αντίστοιχος υπογράφος δεν θα είναι επιλέξιμος για οποιαδήποτε ανταμοιβή δημιουργού ευρετηρίου.

Graph Explorer και Υπηρεσία Ονομάτων

Η επιμέλεια των υπογράφων για τους δημιουργούς ευρετηρίων (Indexers) είναι μόνο η μισή ιστορία όταν πρόκειται για την ανάδειξη πολύτιμων υπογράφων. Θέλουμε επίσης να φέρουμε στην επιφάνεια πολύτιμους υπογράφους για προγραμματιστές.

Πρόκειται για μία από τις θεμελιώδης αξίες του The Graph — για να βοηθήσει τους προγραμματιστές να βρουν χρήσιμα δεδομένα προς αξιοποίηση και να κάνει εύκολη την ενσωμάτωση δεδομένων από μια ποικιλία υποκείμενων πρωτοκόλλων και αποκεντρωμένων πηγών δεδομένων σε μία μόνο εφαρμογή.

Προς το παρόν, οι προγραμματιστές το επιτυγχάνουν αυτό μεταβαίνοντας στον Graph Explorer:

Στο Δίκτυο The Graph, το Graph Explorer θα είναι μια αποκεντρωμένη εφαρμογή (dApp), που θα δημιουργείται πάνω από έναν υπογράφο ο οποίος θα προσθέτει στο ευρετήριο τα έξυπνα συμβόλαια του πρωτοκόλλου Graph (Μέτα το ξέρω) — συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Ονομάτων του Graph (Graph Name Service), ενός μητρώου υπογράφων επί της αλυσίδας.

Ένας υπογράφος ορίζεται από ένα μανιφέστο υπογράφου, το οποίο είναι αμετάβλητο και αποθηκεύεται στο IPFS. Η αμεταβλητότητα είναι σημαντική για την ύπαρξη ντετερμινιστικών και αναπαράξιμων ερωτημάτων για επαλήθευση και επίλυση διαφορών. Η Υπηρεσία Ονομάτων του Graph (Graph Name Service) εκτελεί έναν αναγκαίο ρόλο επιτρέποντας στις ομάδες να επισυνάψουν ένα όνομα σε έναν υπογράφο, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει διαδοχικές “εκδόσεις” αμετάβλητων υπογράφων.

Αυτά τα αναγνώσιμα από τον άνθρωπο ονόματα, μαζί με άλλα μεταδεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην Υπηρεσία Ονομάτων του Graph (Graph Name Service), επιτρέπουν στους χρήστες του Graph Explorer να έχουν καλύτερη αίσθηση για το σκοπό και την πιθανή χρησιμότητα ενός υπογράφου με τέτοιον τρόπο που μια τυχαία σειρά αλφαριθμητικών χαρακτήρων και ο μεταγλωττισμένος κώδικας σε byte WASM δεν μπορούν.

Στο Δίκτυο The Graph, η ανακάλυψη χρήσιμων υπογραφών θα είναι ακόμη πιο σημαντική, καθώς στο μέλλον θα υπάρχει και σύνθεση υπογράφων. Αντί απλώς να επιτρέπει στις αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps) να βασίζονται σε πολλαπλούς ξεχωριστούς υπογράφους, η σύνθεση υπογράφων θα επιτρέψει την κατασκευή ολοκαίνουργων υπογράφων οι οποίοι θα αναφέρουν άμεσα οντότητες από ήδη υπάρχοντες υπογράφους.

Αυτή η επαναχρησιμοποίηση των ίδιων υπογραφών μεταξύ πολλών αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps) και άλλων υπογραφών είναι μία από τις βασικές αποδόσεις που ξεκλειδώνει το The Graph. Συγκρίνετε αυτήν την προσέγγιση με την τρέχουσα κατάσταση του κόσμου όπου κάθε νέα εφαρμογή αναπτύσσει τις δικές της βάσεις δεδομένων και διακομιστές API, τα οποία συχνά δεν χρησιμοποιούνται.

Μετανάστευση Σήματος

Η Υπηρεσία Ονομάτων του The Graph (GNS) εκθέτει επίσης λειτουργικότητα επιμέλειας. Ωστόσο, αντί για σηματοδοσία σε αμετάβλητους υπογράφους, όπως συμβαίνει στο βασικό πρωτόκολλο, το GNS υποστηρίζει σηματοδοσία σε μεταβλητά ονόματα υπογράφων. Τα tokens που σηματοδοτούνται σε ένα όνομα υπογράφου μεταφέρονται αυτόματα στην τελευταία έκδοση όταν ο ιδιοκτήτης του υπογράφου ενημερώνει τις εκδόσεις. Αυτό είναι παρόμοιο με την ανάθεση ενός σήματος στον ιδιοκτήτη ενός ονομαστικού υπογράφου (δεν πρέπει να συγχέεται με το μερίδιο εκπροσώπησης σε έναν δημιουργό ευρετηρίου (Indexer).

Αυτό μπορεί να προσφέρει όφελος τόσο στους επιμελητές όσο και στους προγραμματιστές υπογράφων. Ο προγραμματιστής του υπογράφου είναι σε θέση να προσελκύσει περισσότερους δημιουργούς ευρετηρίων για να δημιουργήσουν ευρετήριο για τη νέα έκδοση του υπογράφου του από ό,τι θα μπορούσε να κάνει μόνο με το δικό του σήμα. Οι επιμελητές, εν τω μεταξύ, είναι εγγυημένο ότι θα λαμβάνουν πάντα σήμα για την έκδοση στην οποία σκοπεύει να κατευθύνει την κίνηση υποβολής ερωτημάτων ο προγραμματιστής του υπογράφου.

Υπάρχουν, ωστόσο, και κίνδυνοι για τη σηματοδότηση σε ένα όνομα. Πρώτον, υπάρχει ένας φόρος επιμέλειας που χρεώνεται τόσο στον Επιμελητή όσο και στον ιδιοκτήτη του υπογράφου κατά την αναβάθμιση. Κανονικά, αυτός ο φόρος καταβάλλεται μόνο από τον επιμελητή κατά την κατάθεση, αλλά ο επιμελητής έχει τον έλεγχο του πότε θα σηματοδοτήσει και πότε θα καταργήσει τη σηματοδότηση. Αν και δεν θα ήταν προς το συμφέρον ενός ιδιοκτήτη υπογράφου να αναβαθμίζει επανειλημμένα τις εκδόσεις—αν αναγκαστεί να το κάνει, για παράδειγμα για να διορθώσει σφάλματα στον υπογράφο του, αυτό θα απορροφήσει ένα μέρος του σήματος των Επιμελητών σε κάθε μετάβαση.

Ένας άλλος κίνδυνος είναι ότι ο ιδιοκτήτης του υπογράφου δεν έχει τον έλεγχο της κύριας πηγής κίνησης υποβολής ερωτημάτων στον υπογράφο. Σε αυτή την περίπτωση, ένας επιμελητής του οποίου το σήμα μεταφέρεται αυτόματα σε μια νέα έκδοση μπορεί να χάσει ένα μερίδιο των αμοιβών υποβολής ερωτημάτων που εξακολουθούν να αποστέλλονται σε μια προηγούμενη έκδοση του υπογράφου.

Μικροπληρωμές Υπό όρους

Το επίπεδο πληρωμών μας έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί την εμπιστοσύνη μεταξύ του καταναλωτή και του δημιουργού ευρετηρίου (Indexer). Τα κανάλια πληρωμών είναι μια τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί για κλιμακωτές, εκτός αλυσίδας και ελαχιστοποιημένης εμπιστοσύνης πληρωμές. Συμπεριλαμβάνει δύο μέρη που κλειδώνουν κεφάλαια επί της αλυσίδας σε έναν εγγυητή όπου τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανταλλαγή κεφαλαίων εκτός αλυσίδας μεταξύ τους έως ότου υποβληθεί μια συναλλαγή επί της αλυσίδας για την ανάληψη κεφαλαίου από τον εγγυητή.

Παραδοσιακά, οι σχεδιασμοί καναλιών πληρωμών έχουν δώσει έμφαση στην ασφαλή αποστολή μιας μικροπληρωμής εκτός αλυσίδας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη εάν η υπηρεσία ή το αγαθό που έχει πληρωθεί έχει πράγματι ληφθεί.

Ωστόσο έχει γίνει κάποια εργασία, στις ατομικές ανταλλαγές (atomic swaps) μικροπληρωμών για κάποιο ψηφιακό αγαθό ή υπολογισμό από τρίτους, πάνω στις οποίες βασιζόμαστε. Αποκαλούμε την κατασκευή μας WAVE Locks. Το WAVE σημαίνει εργασία, βεβαίωση, επαλήθευση, λήξη και ο γενικός σχεδιασμός έχει ως εξής:

 • Εργασία. Ένας καταναλωτής στέλνει μια κλειδωμένη μικροπληρωμή με περιγραφή της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί. Αυτή η προδιαγραφή της εργασίας λειτουργεί ως το κλείδωμα της μικροπληρωμής.

 • Βεβαίωση. Ένας πάροχος υπηρεσιών ανταποκρίνεται με το ψηφιακό αγαθό ή την υπηρεσία που ζητείται μαζί με μια υπογεγραμμένη βεβαίωση ότι η εργασία εκτελέστηκε σωστά. Αυτό ξεκλειδώνει τη μικροπληρωμή με αισιοδοξία, με την παραδοχή ότι η βεβαίωση είναι σωστή.

 • Επαλήθευση. Η βεβαίωση επαληθεύεται χρησιμοποιώντας κάποια μέθοδο επαλήθευσης. Ενδέχεται να υπάρχουν κυρώσεις, όπως περικοπή, για βεβαίωση εργασίας που δεν πραγματοποιήθηκε σωστά. Η επαλήθευση της βεβαίωσης πραγματοποιείται εκτός καναλιού.

 • Λήξη. Ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει είτε να λάβει επιβεβαίωση παραλαβής από τον καταναλωτή είτε να υποβάλει τη βεβαίωση επί της αλυσίδας για να λάβει τη μικροπληρωμή του πριν από τη λήξη της κλειδωμένης μικροπληρωμής.

Η χρήση κλειδωμάτων με κανάλια πληρωμών δεν είναι καινούργια. Τόσο οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο Lightning όσο και στο Raiden αναφέρουν την χρήση αντανακλώμενου κρυπτογραφήματος (hash preimage) για το ξεκλείδωμα μιας μικροπληρωμής. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μικροπληρωμές πολλαπλών hop (αναπήδηση) όπου κάθε “hop” (αναπήδηση) είναι κλειδωμένο με το ίδιο κρυπτογράφημα και μπορεί να ξεκλειδωθεί από μια αξία, την αντανάκλαση (preimage), που παράγει αυτό το κρυπτογράφημα όταν εισάγεται σε μια καθορισμένη συνάρτηση κρυπτογραφήματος.

Παράδειγμα καναλιών πληρωμών πολλαπλών “hop” (αναπήδηση) που χρησιμοποιούν αντανακλώμενο κρυπτογράφημα (hash preimage) για ξεκλείδωμα πληρωμών.

Ενώ θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε τη δική μας λύση καναλιού πληρωμών, η οποία θα ήταν ειδικά σχεδιασμένη για αυτόν τον νέο μηχανισμό κλειδώματος, μια πιο ρεαλιστική λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε κανάλια κατάστασης.

Μπορούμε να σκεφτούμε ότι τα κανάλια κατάστασης είναι για τα κανάλια πληρωμών, ότι τα blockchains έξυπνων συμβολαίων όπως το Ethereum είναι για το Bitcoin. Μπορούν να χειριστούν περιπτώσεις απλών πληρωμών, αλλά μπορούν επίσης να κωδικοποιήσουν πιο περίπλοκες μεταβάσεις κατάστασης, διατηρώντας παράλληλα την ίδια κλιμάκωση και ιδιότητες ασφαλείας με ένα κανάλι πληρωμών.

Ωστόσο, αυτό που έχουν κοινό τα κανάλια πληρωμών και κατάστασης είναι ότι στην πιο βασική τους μορφή αποτελούν μέσο ανταλλαγής αξίας ή ενημέρωσης της κατάστασης μεταξύ δύο συμμετεχόντων, οι οποίοι είναι γνωστοί εκ των προτέρων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω με τις μικροπληρωμές πολλαπλών hop (αναπηδήσεων), η αποστολή μεταξύ δύο συμμετεχόντων απαιτεί να είναι σε θέση να σχηματίσει μια αλυσίδα καναλιών πληρωμών μεταξύ πολλαπλών συμμετεχόντων, η οποία συνδέει τους δύο αρχικούς συμμετέχοντες.

Το πρωτόκολλο του The Graph θα υποστηρίζει τους Καταναλωτές και τους Δημιουργούς Ευρετηρίων που συνδέονται μέσω άμεσων καναλιών ή μέσω ενός δικτύου κόμβων καναλιών κατάστασης όπως φαίνεται παραπάνω. Για απλότητα, οι προεπιλεγμένες εφαρμογές πελάτη κατά την εκκίνηση θα χρησιμοποιούν άμεσα κανάλια.

Ένα πλεονέκτημα της ύπαρξης ενός δικτύου καναλιών κατάστασης, εκτός από τα οφέλη κλιμάκωσης, είναι ότι οι Καταναλωτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ειδικούς διαπραγματευτές τρίτου μέρους εκτός αλυσίδας για να αγοράσουν GRT σε αντάλλαγμα ETH ή το σταθερό νόμισμα της επιλογής τους, έγκαιρα για να πληρώσουν για υποβολή ερωτημάτων. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο του ισολογισμού για τους Καταναλωτές που προτιμούν να κατέχουν ένα περιουσιακό στοιχείο του οποίου η αξία δεν κυμαίνεται.

Επαλήθευση Ερωτήματος

Προκειμένου η κατασκευή WAVE Locks και το κλείδωμα των δημιουργών ευρετηρίων να έχουν νόημα, πρέπει να υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επαλήθευσης που να μπορεί να αναπαραγάγει την εργασία που εκτελείται από έναν δημιουργό ευρετηρίου (Indexer), να εντοπίζει τα σφάλματα και να περικόπτει τους δημιουργούς ευρετηρίων (Indexers) που παραβιάζουν του κανόνες.

Στην πρώτη φάση του Δικτύου The Graph, αυτό αντιμετωπίζεται μέσω μιας διαδικασίας επίλυσης διαφορών επί της αλυσίδας, η οποία αποφασίζεται μέσω διαιτησίας.

Για υποβολές ερωτημάτων, υποστηρίζουμε δύο τύπους διαφορών:

 • Διαφορές μονής βεβαίωσης

 • Διαφορές συγκρουόμενων βεβαιώσεων

Σε διαφορές μονής βεβαίωσης, οι ψαράδες υποβάλλουν διαφορές μαζί με μια εγγύηση, καθώς και μια υπογεγραμμένη βεβαίωση από έναν δημιουργό ευρετηρίων (Ιndexer). Εάν διαπιστωθεί ότι ο δημιουργός ευρετηρίων (Indexer) έχει επιβεβαιώσει εσφαλμένη απάντηση σε ερώτημα, ο ψαράς λαμβάνει ένα μέρος του περικομμένου ποσού ως αμοιβή. Αντίθετα, η εγγύηση του ψαρά χάνεται εάν η διαφορά δεν επιλυθεί.

Ουσιαστικά η αμοιβή του ψαρά πρέπει να είναι μικρότερη από το περικομμένο ποσό. Διαφορετικά, οι κακόβουλοι δημιουργοί ευρετηρίων (Indexers) θα μπορούσαν απλά να περικόψουν τον εαυτό τους για να ξεπεράσουν τις περιόδους παγώματος ή να αποφύγουν την περικοπή από κάποιον άλλο.

Για διαφωνίες μονής βεβαίωσης, ο Ψαράς θεωρείται ένας παράγοντας ο οποίος έχει περισσότερη εμπειρία στο πρωτόκολλο, για παράδειγμα μια υπηρεσία καταγραφής τρίτου μέρους.

Αναμένουμε ότι η πολύ πιο κοινή περίπτωση χρήσης είναι οι διαφορές συγκρουόμενων βεβαιώσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας Ψαράς μπορεί να υποβάλει δύο βεβαιώσεις για το ίδιο ερώτημα, υπογεγραμμένες από δύο διαφορετικούς Δημιουργούς Ευρετηρίων. Εάν οι βεβαιώσεις δεν συμφωνούν μεταξύ τους, τότε είναι εγγυημένο ότι ένας ή και οι δύο Δημιουργοί Ευρετηρίων υπέπεσαν σε σφάλμα.

Οι καταναλωτές, όταν υποβάλλουν ερώτημα στο The Graph, μπορούν να επιλέξουν να υποβάλλουν ερωτήματα κατά διαστήματα σε πολλαπλούς δημιουργούς ευρετηρίων για τα ίδια αποτελέσματα ερωτημάτων--για επιπλέον ασφάλεια και την πιθανότητα να κερδίσουν ένα μέρος του περικομμένου μεριδίου ως ανταμοιβή. Αυτή η στρατηγική λειτουργεί καλύτερα καθώς αυξάνεται ο αριθμός των μοναδικών δημιουργών ευρετηρίων σε έναν υπογράφο.

Στην πρώτη έκδοση του δικτύου, θα υπάρχει ένας διαιτητής που θα ορίζεται μέσω πρωτοκόλλου διακυβέρνησης, ο οποίος θα αποφασίζει την έκβαση των διαφορών. Παρόμοια με τις διαφορές δημιουργών ευρετηρίων, ο Διαιτητής μπορεί να κρίνει όταν ενδέχεται να προκύψουν λανθασμένα ερωτήματα ως αποτέλεσμα σφαλμάτων στο λογισμικό, δημιουργούς ευρετηρίων που τους ξεφεύγουν γεγονότα από το blockchain ή άλλοι τυχαίοι παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αδίκημα περικοπής. Η διαιτησία θα πρέπει να επιλύει διαφορές σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου, καθώς και τον προαναφερθέντα χάρτη διαιτησίας.

Τελικά, καθώς το λογισμικό ωριμάζει, οι δημιουργοί ευρετηρίων (Ιndexers) αναμένεται να αναπτύξουν την τεχνογνωσία χειρισμού για να αποφύγουν τέτοια είδη σφαλμάτων.

Μελλοντική Εργασία

Μετά την έναρξη του δικτύου, η βασική ομάδα του The Graph θα μεταβιβάσει την ευθύνη της ως μοναδικός διαχειριστής του πρωτοκόλλου στην αποκεντρωμένη διακυβέρνηση επί της αλυσίδας που ονομάζεται Συμβούλιο του The Graph. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτό σε αυτήν την ανάρτηση ιστολογίου, αλλά η περίληψη είναι ότι οι μελλοντικές βελτιώσεις στο πρωτόκολλο θα περάσουν από μια αποκεντρωμένη διαδικασία πρότασης στην οποία θα είμαστε ενεργά συμμετέχοντες.

Η μελλοντική εργασία που περιγράφεται παρακάτω αντιπροσωπεύει ένα όραμα για το πρωτόκολλο το οποίο θα υποστηρίξουμε ως συμμετέχοντες σε αυτήν την αποκεντρωμένη διαδικασία, αλλά δεν αποτελεί εγγύηση της πορείας που θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο, το οποίο τελικά εναπόκειται στους ενδιαφερόμενους φορείς του πρωτοκόλλου.

Σύνθεση Υπογράφου

Θα πρέπει να είναι δυνατή η υποβολή ερωτημάτων σε σχέσεις οντοτήτων μεταξύ υπογραφών, καθώς και η δημιουργία υπογράφων που επεξεργάζονται δεδομένα από άλλους υπογράφους. Αυτό θα κάνει για το επίπεδο ανοιχτών δεδομένων του Web3 ότι έκαναν τα έξυπνα συμβόλαια και τα "money legos" για την Αποκεντρωμένη Οικονομία (DeFi).

Υποστήριξη Πολλαπλών Blockchain

Η υπηρεσία φιλοξενίας του The Graph υποστηρίζει επί του παρόντος αρκετές αλυσίδες συμβατές με Ethereum και επίπεδο 2, αλλά το πρωτόκολλο The Graph που αναπτύσσεται στο κύριο Δίκτυο του Ethereum θα υποστηρίζει αρχικά μόνο τη δημιουργία ευρετηρίων στο κύριο Δίκτυο του Ethereum. Βεβαιώνοντας ότι τα κίνητρα του πρωτοκόλλου μπορούν να λειτουργήσουν, χωρίς να μπορούν να παραβιαστούν, για δημιουργία ευρετηρίων και εξυπηρέτηση υποβολής ερωτημάτων σε άλλες αλυσίδες είναι ένας τομέας μελλοντικής έρευνας.

Επαλήθευση Αισιόδοξων Rollup/Truebit για Αποδείξεις Δημιουργίας Ευρετηρίων

Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας Δημιουργίας Ευρετηρίου ενός υπογράφου πραγματοποιείται ήδη σε WASM ή σε μια γλώσσα που μπορεί να μεταγλωττιστεί σε WASM. Αυτό επιτρέπει τον επαληθευμένο υπολογισμό σε αυτά τα επίπεδα 2, χρησιμοποιώντας κάποια μορφή πρωτοκόλλου διχοτομίας και παιχνιδιού διαιτησίας όπως γίνεται στο Αισιόδοξο Rollup και το Truebit. Αυτό θα μας επέτρεπε να εξαλείψουμε τον ρόλο του διαιτητή στις διαφορές δημιουργών ευρετηρίων.

Επαληθεύσιμα Ερωτήματα

Αντί να βασίζεται στη διαιτησία για την επίλυση διαφόρων ερωτημάτων, η εγκυρότητα των ερωτημάτων θα μπορούσε να διασφαλιστεί χρησιμοποιώντας κρυπτογραφικές αποδείξεις. Ένα καλό πρώτο βήμα εδώ θα ήταν να εφαρμόσουμε επαληθεύσιμες αποδείξεις δημιουργών ευρετηρίων όπως συζητήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Αυτό θέτει τα θεμέλια για την εξέλιξη του σχεδιασμού των ΑΔΕ (PoIs) από το να είναι μια απλή υπογραφή μέσω μιας σύνοψης, στο να είναι μια χρήσιμη είσοδος για την επαλήθευση ερωτημάτων, όπως μια πολυωνυμική δέσμευση, Merkle tree ή κάποια άλλη επικυρωμένη δομή δεδομένων.

Αισιόδοξα Rollup/Επίπεδο 2 για Οικονομικά Πρωτοκόλλου

Η τρέχουσα χρήση των καναλιών κατάστασης του πρωτοκόλλου καθιστά το δίκτυο αρκετά ισχυρό σε σχέση με το αυξημένο κόστος Ethereum gas και σημαίνει ότι το κόστος gas δεν θα κλιμακωθεί δραματικά καθώς αυξάνεται η χρήση του δικτύου. Τούτου λεχθέντος, υπάρχουν οφέλη από το να μπορεί κανείς να διευθετεί τα κανάλια κατάστασης πιο συχνά και να εκτελεί τους υπολογισμούς ανταμοιβής πιο συχνά, κάτι που θα ήταν εφικτό σε μια αλυσίδα επιπέδου 2.

Μεταλλάξεις GraphQL

Οι Μεταλλάξεις GraphQL παρέχουν έναν πιο σημασιολογικό τρόπο αλληλεπίδρασης με ένα πρωτόκολλο παρά με ένα ABI έξυπνου συμβολαίου που είναι χαμηλότερου επιπέδου και του οποίου οι μέθοδοι δεν αντιστοιχούν πάντα σε μία μόνο εννοιολογική ενέργεια. Ο συνδυασμός μεταλλάξεων GraphQL με υπογράφους θα διευκολύνει δραματικά έναν νέο προγραμματιστή ώστε να αρχίσει να αλληλεπιδρά με πρωτόκολλα επί της αλυσίδας, με τον ίδιο τρόπο που το The Graph έχει ήδη μειώσει τον πήχη για την κατανάλωση δεδομένων από τα εν λόγω πρωτόκολλα.

GraphQL API V2

Υπάρχουν πολλές βελτιώσεις που έχουμε εντοπίσει βάσει των αναγκών των προγραμματιστών υπογράφων. Αυτές περιλαμβάνουν πιο αποτελεσματική λειτουργία σελιδοποίησης, ένθετης ταξινόμησης και φιλτραρίσματος και λειτουργία αναλύσεων, όπως η χρονική οργάνωση δεδομένων.

Μοντελοποίηση Πρωτοκόλλου & Προσομοίωση

Θα συνεχίσουμε να βασίζουμε τις εργασίες που ξεκίνησαν νωρίτερα αυτό το έτος σε συνεργασία με την ομάδα BlockScience για την καλύτερη μοντελοποίηση του πρωτοκόλλου και την προσομοίωση διαφορετικών επιλογών παραμέτρων πρωτοκόλλου και πιθανών αναβαθμίσεων. Τα δεδομένα που συλλέγονται επί του παρόντος ως μέρος του τρέχοντος ενεργού δοκιμαστικού δικτύου Κέντρου Ελέγχου θα είναι καθοριστικής σημασίας σε αυτήν τη διαδικασία.

Αυτοματοποιημένη Νομισματική Πολιτική

Στην πρώτη έκδοση του δικτύου, ο ρυθμός έκδοσης των Tokens του The Graph που χρησιμοποιείται για την πληρωμή ανταμοιβών δημιουργών ευρετηρίου ορίζεται μέσω της διακυβέρνησης. Μακροπρόθεσμα, στόχος μας είναι να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την επιφάνεια διακυβέρνησης. Οι προαναφερθείσες εργασίες μοντελοποίησης και προσομοίωσης θα είναι χρήσιμες προς το σκοπό αυτό. Η νομισματική πολιτική, με τη δυνατότητά της να ωφελεί ορισμένους ενδιαφερόμενους σε σχέση με άλλους, είναι ένας ώριμος στόχος για έναν αυτοματοποιημένο κανόνα που αφαιρεί τον έλεγχο από τη διακυβέρνηση, σύμφωνα με την κυβερνητική αρχή της «προοδευτικής ελαχιστοποίησης» του The Graph που εισήχθη στην εισαγωγική δημοσίευση ιστολογίου του Συμβουλίου The Graph.

Συμπέρασμα

Ευχαριστώ για την ανάγνωση! Ελπίζω ότι αυτό το άρθρο διευκρινίζει τη λογική πίσω από τις επιλογές που κάναμε κατά το σχεδιασμό του δικτύου και εξηγεί το τι να περιμένετε από το The Graph όταν κυκλοφορήσει στο κύριο δίκτυο.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός υπογράφου σήμερα, εγγραφείτε στο Discord.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική)The Graph Network In Depth — Part 2

Συντάκτης Πρωτότυπου ΆρθρουBrandon Ramirez

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 21 Οκτωβρίου 2019