Το Radicle Φιλοξενεί τη Διακυβέρνηση του Πρωτοκόλλου του The Graph

Το Ίδρυμα The Graph δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στη διαχείριση του The Graph στο μέλλον. Αργότερα δημιουργήθηκε το Συμβούλιο The Graph για να επιβλέπει το αποκεντρωμένο πρωτόκολλο και τη διακυβέρνηση του οικοσυστήματος. Τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι που επιταχύνουμε την Διαδικασία Πρότασης Βελτίωσης του The Graph (GIP) για αναβαθμίσεις πρωτοκόλλων που φιλοξενούνται στο Radicle.

Το πρωτόκολλο και το ταμείο του Ιδρύματος διοικούνται από το Συμβούλιο The Graph από την έναρξη του Κύριου Δικτύου τον Δεκέμβριο του 2020. Το Συμβούλιο εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πέντε βασικών συμμετεχόντων στο οικοσύστημα: τους Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers), τους χρήστες, τους εμπειρογνώμονες τεχνικού τομέα, την αρχική ομάδα και τους ενεργούς κατόχους GRT. Μαζί, το Συμβούλιο συνθέτει μια πολλαπλή υπογραφή 6 από 10. Με το Ίδρυμα και το Συμβούλιο στη θέση τους, το επίκεντρο τώρα είναι η υποστήριξη των αναβαθμίσεων του πρωτοκόλλου μέσω της Διαδικασία Πρότασης Βελτίωσης του The Graph (GIP) και της ανάπτυξης του οικοσυστήματος.

Η Διαδικασία Πρότασης Βελτίωσης του The Graph (GIP)

Στόχος της διαδικασίας GIP είναι να διασφαλίσει την απρόσκοπτη αναβάθμιση του πρωτοκόλλου και να δώσει τη δυνατότητα στην κοινότητα να συμβάλει στην ανάπτυξη του πρωτοκόλλου The Graph. Καθώς το πρωτόκολλο είναι πολύπλοκο και απαιτεί ευθυγράμμιση μεταξύ πολλών συμμετεχόντων στο δίκτυο, η διαδικασία GIP έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προοπτικών, συμπεριλαμβανομένων των Δημιουργών Ευρετηρίων (Indexers), των Εκπροσώπων (Delegators), των Επιμελητών (Curators) και των Προγραμματιστών (Developers) υπογράφων.

Η διαδικασία GIP όχι μόνο ορίζει έναν τρόπο με τον οποίο οι συνεισφέροντες μπορούν να υποστηρίξουν μια συγκεκριμένη ιδέα για το πρωτόκολλο, αλλά δίνει επίσης στο Συμβούλιο έναν τρόπο να εκτιμήσει τη βιωσιμότητα και την υποστήριξη της κοινότητας για βελτιώσεις στο πρωτόκολλο. Όπως και άλλες διαδικασίες βελτίωσης στο αποκεντρωμένο οικοσύστημα, η διαδικασία GIP είναι αυτοτροφοδοτούμενη. Το GIP-0001 είναι αυτό που θα καθορίσει αυτή τη διαδικασία.


“Το Radicle επαναφέρει τους Προγραμματιστές (Developers) στο επίκεντρο της συνεργασίας στον κώδικα και παρέχει μια εναλλακτική λύση στους κεντροποιημένους φύλακες και τα σιλό δεδομένων που ελέγχουν σήμερα τα περισσότερα αποθετήρια git. Αυτό ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με το όραμα του The Graph για ένα ανοικτό διαδίκτυο που βασίζεται σε δημόσιες υποδομές και αποτέλεσε τη φυσική επιλογή για τη διαδικασία GIP. Ανυπομονούμε για μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας των δύο κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης αποθετηρίων υπογράφων στο Radicle και της δημιουργίας ευρετηρίων έργων του Radicle με τη χρήση του The Graph.”

- Brandon Ramirez, συνιδρυτής του The Graph και επικεφαλής ερευνητής της Edge & Node. (Συνεργάστηκε με το Ίδρυμα The Graph για το σχεδιασμό της διαδικασίας GIP.)


Η διαδικασία GIP περιλαμβάνει τόσο τα στάδια όσο και τα κριτήρια αποδοχής που συναντά μια πρόταση καθώς εξειδικεύεται στο αποθετήριο του The Graph στο Radicle. Κάθε GIP συνοδεύεται από μια μετα-διαδικασία που λαμβάνει χώρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συγγραφή του GIP για την οικοδόμηση της αξιοπιστίας και της συναίνεσης της κοινότητας πίσω από την πρόταση. Η υψηλού επιπέδου διαδικασία αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.


Η διαδικασία αναβάθμισης του πρωτοκόλλου χωρίζεται σε τρεις συνιστώσες για τον καλύτερο δυνατό εξορθολογισμό της ανατροφοδότησης της κοινότητας και της προδιαγραφής των προτάσεων:

  1. Προτάσεις βελτιώσεων για το The Graph (GIP) — Περιγράφει βελτιώσεις στους κανόνες του πρωτοκόλλου, στις διεπαφές, στη λειτουργικότητα του λογισμικού, στους χάρτες του πρωτοκόλλου, στις παραμέτρους του πρωτοκόλλου και στις διαδικασίες.

  2. Αίτηση υποβολής προτάσεων για το The Graph (GRP) — Τυπικοποιεί ένα πρόβλημα ή μια ευκαιρία που πρέπει να αντιμετωπιστεί από το πρωτόκολλο, χωρίς να προτείνει μια συγκεκριμένη λύση.

  3. Αίτηση σχολιασμού για το The Graph (GRC) — Καθορίζει ένα κοινοτικό πρότυπο σε επίπεδο εφαρμογής, π.χ. έναν κοινό τρόπο σχεδιασμού υπογράφων για συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης ή για την υποστήριξη καλύτερης συνθετικότητας μεταξύ εφαρμογών.

Η Διαδικασία GIP είναι η προτεινόμενη ροή εργασίας για βελτιώσεις στο πρωτόκολλο του The Graph, στους υπογράφους και στα πρότυπα εφαρμογών που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Συμβούλιο του The Graph για να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων. Ολόκληρη η ροή εργασιών φιλοξενείται στο Radicle, όπου κάθε πρόταση είναι ένα αποθετήριο που περνάει από κάθε φάση καθώς γίνεται πιο εκλεπτυσμένη. Οι υποστηρικτές του GIP θα πρέπει να μοιράζονται ιδέες στο Φόρουμ του The Graph, να συζητούν και να ζητούν ανατροφοδότηση από την ευρύτερη κοινότητα και να χρησιμοποιούν εργαλεία όπως την ψηφοφορία Snapshot για την άποψη της κοινότητας. Μόλις οι GIPs φθάσουν στο στάδιο της υποψηφιότητας, το Συμβούλιο του The Graph μπορεί να αποφασίσει να ψηφίσει για τη συμπερίληψη της GIP στο πρωτόκολλο.

Το Φόρουμ του The Graph είναι η έδρα για την επισημοποίηση των GRCs και GRPs και τη συζήτηση των GIPs. Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί δύο GIPs για ψηφοφορίες σηματοδότησης Snapshot και οι πλήρεις προτάσεις μπορούν να προβληθούν στα αποθετήρια GIPs που φιλοξενούνται στο Radicle. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται στο αρχικό της στάδιο και θα είναι επαναληπτική, καθώς η κοινότητα εξακολουθεί να καθορίζει τους καλύτερους τρόπους για την επίτευξη της ασφάλειας του δικτύου και την ενσωμάτωση των προοπτικών των συμμετεχόντων στο δίκτυο.

Το αποθετήριο του The Graph είναι προσβάσιμο μέσω αυτών των βημάτων και φιλοξενείται εδώ.

Το The Graph και το Radicle

Το The Graph πιστεύει ότι η αποκεντρωμένη διακυβέρνηση αξίζει ένα αποκεντρωμένο εργαλείο συνεργασίας για τον κώδικα. Μια πλήρως αποκεντρωμένη στοίβα είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση εφαρμογών που δεν χρειάζονται δικαιώματα και το όραμα του Web3. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρωτόκολλο διοικείται με διαφάνεια και με αποκεντρωμένο τρόπο, το The Graph έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί το Radicle για όλη τη μελλοντική διακυβέρνηση του πρωτοκόλλου.

Το Radicle είναι ένα δίκτυο P2P για τη συνεργασία σε κώδικα, το οποίο αξιοποιεί το git και την αποκεντρωμένη διακυβέρνηση μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρωτόκολλο Radicle για να εξασφαλίσει κώδικα που δεν χρειάζεται δικαιώματα. Τα έργα όχι μόνο μπορούν να φιλοξενήσουν τα αποθετήρια τους στο Radicle, αλλά και η διαδικασία επεξεργασίας και συγχώνευσης αιτήσεων είναι επίσης πλήρως αποκεντρωμένη.

Ένα άλλο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της επέκτασης της διαδικασίας GIP επιτεύχθηκε μέσω της συνεργασίας με το Radicle, όπου τα GIPs θα αποθηκεύονται και θα είναι προσβάσιμα από την κοινότητα. Είναι ζωτικής σημασίας όλα τα σχόλια της κοινότητας που σχετίζονται με αυτό το έργο να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοικτού κώδικα και διαχειρίσιμα και το Radicle, ένα εργαλείο peer-to-peer για συνεργασία στον κώδικα, το προσφέρει αυτό. Το ίδιο το Radicle χρησιμοποιεί τον υπογράφο του The Graph για το lbp.radicle.network.

Το Ίδρυμα The Graph ενθαρρύνει τον καθένα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση μέσω του Φόρουμ του The Graph, όπου λαμβάνουν χώρα συνεχείς πρωτοβουλίες. Εάν χάσατε το πρώτο Συμβούλιο (Town Hall) στις 23 Φεβρουαρίου, όπου συζητήθηκε το GIP, μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ.

Αποσπάσματα από τους ιδρυτές του Radicle

Ο Ελευθέριος Διακομιχάλης, συνιδρυτής του Radicle, δήλωσε:

“Η αποστολή και η δέσμευση του The Graph για αποκέντρωση αποτελούν έμπνευση για εμάς στο Radicle όλα αυτά τα χρόνια. Το γεγονός ότι η διαδικασία διακυβέρνησης του The Graph φιλοξενείται στο Radicle είναι επομένως εξαιρετικά συναρπαστικό. Το Radicle σχεδιάστηκε με γνώμονα αποκεντρωμένες κοινότητες όπως του The Graph και οι βασικές του ιδιότητες της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της φύσης του που δεν χρειάζεται δικαιώματα ταιριάζουν απόλυτα.”


Η Abbey Titcomb, Προγραμματιστής του Radicle, δήλωσε:

“Η διασταυρούμενη επικονίαση και η συνεργασία μεταξύ οικοσυστημάτων πρωτοκόλλων είναι ο καλύτερος τρόπος για την υποστήριξη αυτού του επόμενου κύματος αποκεντρωμένων εργαλείων Προγραμματιστή (Developer). Το The Graph θα είναι πραγματικά το καύσιμο που θα τροφοδοτήσει τις αποκεντρωμένες εφαρμογές του Web3 και είμαστε ενθουσιασμένοι που το Radicle μπορεί να υποστηρίξει την αποστολή τους με ανθεκτική και ισχυρή υποδομή συνεργασίας. Η αποκεντρωμένη δημιουργία ευρετηρίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οράματος Web3. Το The Graph είναι πρωτοπόρο στο επόμενο κύμα αποκεντρωμένων εργαλείων Προγραμματιστή (Developer) που θα οδηγήσουν τις Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (dApps) στο επόμενο επίπεδο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που το Radicle μπορεί να υποστηρίξει την αποστολή τους με ανθεκτική υποδομή συνεργασίας.”

Σχετικά με το The Graph

Το The Graph είναι το επίπεδο δημιουργίας ευρετηρίων και ερωτημάτων του αποκεντρωμένου ιστού. Οι Προγραμματιστές (Developers) δημιουργούν και δημοσιεύουν ανοιχτά APIs, που ονομάζονται υπογράφοι, στα οποία οι εφαρμογές μπορούν να υποβάλουν ερώτημα χρησιμοποιώντας το GraphQL. Το The Graph υποστηρίζει προς το παρόν την ευρετηρίαση δεδομένων από το Ethereum, IPFS και PoA με σύντομα περισσότερα δίκτυα. Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πάνω από 8,000 υπογράφοι από περισσότερους από 10,000 ενεργούς Προγραμματιστές (Developers) για εφαρμογές όπως, Uniswap, Synthetix, Aragon, Gnosis, Balancer, Livepeer, DAOstack, AAVE, Decentraland και πολλά άλλα.

Εάν είστε Προγραμματιστής (Developer) που δημιουργεί μια εφαρμογή ή μια εφαρμογή Web3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπογράφους για δημιουργία ευρετηρίων και υποβολές ερωτημάτων δεδομένων από τα blockchains. Το The Graph επιτρέπει στις εφαρμογές να παρουσιάζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά δεδομένα σε μια διεπαφή χρήστη και επιτρέπει σε άλλους Προγραμματιστές (Developers) να χρησιμοποιούν τον υπογράφο σας. Μπορείτε να αναπτύξετε έναν υπογράφο ή να υποβάλετε ερώτημα σε υπάρχοντες υπογράφους που βρίσκονται στο The Graph Explorer.

Το The Graph θα ήθελε να σας καλωσορίσει ως Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers)Επιμελητές (Curators) ή / και Εκπροσώπους (Delegators) στο δίκτυο The Graph. Γίνετε μέλος της κοινότητας του The Graph, συστήνοντας τον εαυτό σας στο Discord του The Graph για τεχνικές συζητήσεις, λάβετε μέρος στη συνομιλία του The Graph στο Telegram ή ακολουθήστε το The Graph στο Twitter! Οι Προγραμματιστές (Developers) και τα μέλη της κοινότητας του The Graph είναι πάντα πρόθυμοι να συνομιλήσουν μαζί σας και το οικοσύστημα του The Graph έχει μια αυξανόμενη κοινότητα Προγραμματιστών (Developers) που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική)Radicle hosts The Graph’s Protocol Governance

Συντάκτης Πρωτότυπου ΆρθρουThe Graph Foundation

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 11 Μαρτίου 2021