Το ίδρυμα The Graph διαθέτει πάνω από 2.8 Εκατομμύρια Δολάρια σε Επιχορηγήσεις και Υποστήριξη Οικοσυστήματος στο Κύμα 2

Το ίδρυμα Graph παρέχει χρηματοδότηση άνω των 2.8 Εκατομμυρίων Δολαρίων σε επιχορηγήσεις και υποστήριξη οικοσυστήματος στο Κύμα 2, επιπλέον της επιχορήγησης Core Dev 60 Εκατομμυρίων Δολαρίων στο StreamingFast.

Η αξιοσημείωτη κοινότητα του Graph δεν έδειξε τίποτα άλλο παρά αφοσίωση και σθένος από την έναρξη του κύριου δικτύου τον Δεκέμβριο. Το να εργάζεστε για ένα πρωτόκολλο σημαίνει ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Η κοινότητα συμβάλλει από όλες τις πλευρές. Είτε είστε Δημιουργός Ευρετηρίου, Εκπρόσωπος, Επιμελητής, προγραμματιστής υπογράφου ή δημιουργός κοινότητας, όλοι οι ρόλοι έχουν αποδειχθεί καθοριστικοί στον αποκεντρωμένο ιστό.

Νωρίτερα φέτος, το ίδρυμα The Graph διέθεσε πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιούχους του Κύματος 1 και συνεισφέροντες στο οικοσύστημα. Στο Κύμα 2 είμαστε ενθουσιασμένοι που διανέμουμε πάνω από 2.8 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιούχους που επικεντρώνονται στο πρωτόκολλο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), στη κατασκευή εργαλείων υπογράφων και αποκεντρωμένων εφαρμογών, στην οικοδόμηση κοινότητας και στους ελέγχους ασφαλείας. Πέρα από το επιτυχημένο πρόγραμμα επιχορηγήσεων του Κύματος 2, το Ίδρυμα απένειμε 60 εκατομμύρια δολάρια επιχορήγηση Core Dev στο StreamingFast για να εργαστεί στην ανάπτυξη του Graph Protocol.

Ακούσαμε σχόλια από την κοινότητα για προτάσεις εργαλείων, χρήσιμες αποκεντρωμένες εφαρμογές και κενά σε υπογράφους στον αποκεντρωμένο ιστό. Έκτοτε έχουμε ξεκινήσει τις Αιτήσεις για Προτάσεις The Graph (RFPs), ένα μέρος όπου όλοι μπορούν να συμμετέχουν και να λαμβάνουν επιχορήγηση για εργασία που έχει ζητηθεί. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για τη δημιουργία υπογράφων, εργαλείων δημιουργών ευρετηρίου και εκπαιδευτικού υλικού! Το ίδρυμα The Graph είναι εδώ για να υποστηρίξει τις ανάγκες της δημιουργίας σας, αναπτύσσοντας νέα κρίσιμη υποδομή και αφήνοντας τη δημιουργικότητά σας να ανθίσει στο Web3! Για να δείτε περισσότερες επισημάνσεις από τους κατασκευαστές του οικοσυστήματος The Graph, ακολουθήστε το @GraphGrants στο Twitter και παρακολουθήστε το #GraphGranteeSpotlights.

Επιχορηγήσεις Κύματος 2

Λάβαμε περισσότερες από 100 αιτήσεις στο Κύμα 2, από τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και άλλες! Οι αιτούντες αξιολογήθηκαν με βάση τον αναμενόμενο αντίκτυπο του έργου, την ανατροφοδότηση της κοινότητας, τη σχετική σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα του οικοσυστήματος. Οι επιχορηγούμενοι εξετάστηκαν από τους Ειδικούς Τομέα του The Graph που είναι βασικοί συντελεστές στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων μελών του Ιδρύματος, Μελών του Συμβουλίου, Edge & Node, Δημιουργών Ευρετηρίων , Εκπροσώπων και άλλων δημιουργών.

Όλες οι επιχορηγήσεις καταβάλλονται σε GRT, διανέμονται μηνιαία ή τριμηνιαία καθώς πληρούνται τα ορόσημα. Εάν δεν λάβατε επιχορήγηση στο Κύμα 1 ή 2, μην ανησυχείτε! Οι αιτήσεις είναι πάντα ανοιχτές και ευπρόσδεκτες, μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων εδώ, καθώς και για συνεχείς Αιτήσεις για Προτάσεις (RFPs) που θα δημοσιεύονται εδώ.

Διαβάστε τις λεπτομερείς περιγραφές για τις επιχορηγήσεις του Κύματος 2 εδώ και δείτε τις επισημάνσεις παρακάτω:

Υποδομή πρωτοκόλλου περίπου 90 Χιλιάδες Δολάρια

 • Έρευνα Πρωτοκόλλου zkSNARK - Justin Thaler, Riad Wahby, Srinath Setty (60 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Ανάπτυξη Πρωτοκόλλου - Chainsafe (24 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Εναλλακτικός Κόμβος Open Ethereum Archive - Ionut Scirlet (3 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Υποστήριξη Πρωτοκόλλου The Graph - Vinícius Rodrigues Miguel (3 Χιλιάδες Δολάρια)

Εργαλεία περίπου 290 Χιλιάδες Δολάρια

 • Πλαίσιο Δοκιμών Μονάδας - Limechain (65 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Εργαλείο Ανοιχτού Κώδικα - Xiki (50 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Mesh Engine - Protean Labs (50 Χιλιάδες Δολάρια)

 • GraphGen - Πρωτεϊνικά Εργαστήρια (45 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Πλαίσιο Αναλύσεων Υπογράφου - Bubble Tea (30 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Εργαλείο Βελτιστοποίησης Κατανομής - Analytics Anyblock (30 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Βιβλιοθήκη Abstractions για Αιτήματα GraphQL - David Schwartz (20 Χιλιάδες Δολάρια)

Αποκεντρωμένες Εφαρμογές και Υπογράφοι περίπου 365 Χιλιάδες Δολάρια

 • Αποκεντρωμένος Γράφος Διαλόγου για την Προώθηση της Σύνθεσης - Rob Haisfield (75 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Εργαλείο Παροχής Ρευστότητας για το Uniswap V3 - Croco Finance (15 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Ρευστό Κλείδωμα - Claystack (30 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Ρευστό Κλείδωμα - Tenderize (30 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Υπογράφος IndexCoop - Prabhaav Bhardwaj (2 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Υπογράφος Πορτοφολιού Argent - Hadrien Croubois (2 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Υπογράφος USDT - Hadrien Croubois (1.5 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Υπογράφος ERC20 - Prabhaav Bhardwaj (Χίλια Δολάρια)

 • Βοηθητικό Bot για το Graph - Dzianis Hlushakou (3 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Βοt Ανταμοιβών για το Graph - Aleksandr Shabanov (3 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Επιβραβεύσεις Κλειδώματος - Kenneth Garofalo (Χίλια Δολάρια)

 • Ανάπτυξη & Υποστήριξη Υπογράφου - Protofire (περίπου 125 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Ανάπτυξη & Υποστήριξη Υπογράφου - BootNode (περίπου 75 Χιλιάδες Δολάρια)

Ανάπτυξη Κοινότητας περίπου 280 Χιλιάδες Δολάρια

 • Έργα Τέχνης Κοινότητας του Graph (35 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Κοινότητα GRTiQ (30 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Πρωτοβουλία Εκπαίδευσης Αποκεντρωμένης Οικονομίας - GoodFi (20 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Προγραμματιστών Υπογράφων - Raid Guild (15 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Κοινότητα Graphtronauts (15 Χιλιάδες Δολάρια)

 • GRTFans - NAS Graph / Nebulas (12 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Το The Graph στο Proof-of-Learnig (PoL) - Tomohiro Tagami (5 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Σημειώσεις Σύσκεψης της Συνάντησης Graph Core Dev - Ethan Marse (1,800 Δολάρια)

 • The Graph Video / Animation - Dean.Land (Χίλια Δολάρια )

 • Οδηγός Υπογράφων για Έξυπνα Συμβόλαια του Celo - Shardul Aeer (500 Δολάρια)

 • Επιχορηγήσεις Κοινόχρηστου Ταμείου CLR του Gitcoin - GR 10 (20 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Κλιμάκωση Ethereum (16 Χιλιάδες Δολάρια)

 • ETHOnline (16 Χιλιάδες Δολάρια)

 • HackMoney 2 (16 Χιλιάδες Δολάρια)

 • HackFS (16 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Hackathon Επιπέδου 2 (15 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Web3Hack (10 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Gitcoin Hackathon Γύρος 10 (10 Χιλιάδες Δολάρια)

 • NFT Hack (7 Χιλιάδες Δολάρια)

 • ETHOdyssey (6.5 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Εικονικό Hackathon Chainlink Άνοιξη 2021 (5 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Gitcoin Hackathon Γύρος 9 (5 Χιλιάδες Δολάρια)

 • Hack for Inclusion (2 Χιλιάδες Δολάρια)

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε το δεύτερο κύμα επιχορηγήσεων του The Graph. Ανυπομονούμε να δούμε τους επιχορηγούμενους μας να πετυχαίνουν και τι πρόκειται να έρθει στο Κύμα 3!

Έλεγχοι Έρευνας και Ασφάλειας περίπου 1.5 Εκατομμύρια Δολάρια

Καινοτόμα και πολύπλοκα συστήματα όπως το The Graph απαιτούν συνεχή αυστηρή και επιστημονική έρευνα σε διαφορετικούς τομείς, από οικονομικά και συμπεριφορική επιστήμη έως AI / ML (Τεχνητή Νοημοσύνη / Μηχανική Μάθηση). Για το λόγο αυτό, το Ίδρυμα συνεχίζει τις σχέσεις του με πολλούς ερευνητές και αξιόπιστες εταιρείες όπως το Semiotic AI, το BlockScience και το Prysm Group.

Η Semiotic AI εφαρμόζει τεχνικές AI και στρατηγικές Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning) για τη βελτίωση και την αυτοματοποίηση της μοντελοποίησης κόστους ερωτήματος και της πρόβλεψης καθυστέρησης, καθώς και των διαπραγματεύσεων για τις τιμές ερωτημάτων. Η έρευνα θα βοηθήσει στην ενημέρωση των βελτιώσεων πρωτοκόλλου που επικεντρώνονται στην αγορά ερωτημάτων και τις δοκιμές αντοχής. Η δουλειά τους θα βοηθήσει επίσης τους συμμετέχοντες στο δίκτυο να χειριστούν τις τιμές των ερωτημάτων με βάση το κόστος υποδομής του Δημιουργού Ευρετηρίων. Πρόσφατα έκαναν ανοιχτού κώδικα το Εργαλείο δοκιμής αντοχής Δημιουργού Ευρετηρίου!

Το BlockScience έχει ήδη δημιουργήσει ένα μοντέλο για το υποσύστημα του Εκπροσώπου του The Graph χρησιμοποιώντας το πλαίσιο ανοιχτού κώδικα cadCAD (σύνθετος προσαρμοστικός δυναμικός σχεδιασμός με υπολογιστή) για το σχεδιασμό, τη μοντελοποίηση και την επικύρωση του σχεδιασμού και της μηχανικής σύνθετων συστημάτων και δικτύων. Αυτός ο "Σχεδιασμός Ψηφιακού Διδύμου" θα είναι το βασικό έργο για τη δοκιμή και την επικύρωση πιθανών βελτιώσεων στα σχέδια υποσυστημάτων Εκπροσώπου.

Το Prysm Group είναι μια οικονομική εταιρεία ελέγχου και παροχής συμβουλών που υποστηρίζει τη βαθιά οικονομική ανάλυση των συμπεριφορών του Δημιουργού Ευρετηρίου και του Εκπροσώπου, επεκτείνοντας την προηγούμενη δουλειά για να εργαστεί σε ένα νέο μαθηματικό και αναλυτικό μοντέλο της δραστηριότητας του Δημιουργού Ευρετηρίου. Το ίδρυμα The Graph συνέχισε επίσης τις δεσμεύσεις με το OpenZeppelin, το Consensys Diligence και το Chainsafe για να διασφαλίσει την ασφάλεια των στοιχείων του Graph Protocol.

Αναζητούμε ενεργά προγραμματιστές και ερευνητές να εντοπίσουν και να αναφέρουν τυχόν άλλες αδυναμίες, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων δικτύου, του κόμβου του Graph, της λογικής πρωτοκόλλου και των καναλιών κατάστασης. Ακολουθήστε την πολιτική ασφαλείας μας για κατάλληλη δημοσιοποίηση αμοιβών: https://thegraph.com/security/.

Συνεισφέροντες Οικοσυστήματος & Ιδρύματος περίπου 350 Χιλιάδες Δολάρια

Το Ίδρυμα έχει διαθέσει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις και Συνεισφέροντες του Οικοσυστήματος για το επόμενο έτος, για να υποστηρίξει την κοινότητα, τη στρατηγική πρωτοκόλλου, τις επιχορηγήσεις, τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και άλλα. Συνεργαζόμαστε με πολλούς Συνεισφέροντες του Οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των Υπευθύνων Κοινότητας παγκοσμίως, οι οποίοι επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του The Graph στις περιοχές τους και στους Ειδικούς Τομέα του The Graph που εξουσιοδοτούν άτομα να συνεισφέρουν. Επιπλέον, υπάρχουν ανεπίσημοι δημιουργοί μιμιδίων και νικητές του Διαγωνισμού μιμιδίων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξής μας! Το The Graph δεσμεύεται να δημιουργήσει μια κοινότητα που συνεχίζει να υποστηρίζει τους δημιουργούς και τους κατασκευαστές μας.

Ο ρόλος του Ιδρύματος προορίζεται ως διοργανωτής, συγκεντρώνοντας τους καλύτερους δημιουργούς και πόρους για τη βελτίωση του πρωτοκόλλου και την ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Pedro Diogo (Υπεύθυνος Τεχνικού Προγράμματος) και τον Oliver Zerhusen (Διευθυντής Οικοσυστήματος - Διακυβέρνησης) στην ομάδα.

Εξακολουθούμε να προσλαμβάνουμε και να επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις! Ρίξτε μια ματιά στις ανοιχτές θέσεις μας αν σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε στενά με το ίδρυμα The Graph και τις τεχνικές ομάδες προϊόντων.

Τι Έπεται

Μόλις κυκλοφορήσαμε την Επιμέλεια μαζί με δύο νέα προϊόντα: Graph Explorer και Subgraph Studio! Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να επιμεληθεί δεδομένα χωρίς να χρειάζεται άδεια και να διατηρήσει την ποιότητα των δεδομένων των υπογράφων και οποιοσδήποτε προγραμματιστής μπορεί εύκολα να δημοσιεύσει υπογράφους στο αποκεντρωμένο δίκτυο! Διαβάστε σχετικά με το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε ως Επιμελητής ή Προγραμματιστής Υπογράφου.

Το Κύμα 2 μόλις τελείωσε και ήδη προετοιμαζόμαστε για το Κύμα 3! Θα συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω, ωστόσο θα θέλαμε επίσης να δούμε περισσότερες συνεισφορές γύρω από:

 • Υποστήριξη επέκτασης πολλαπλών Blockchain, εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό

 • Εργαλεία επιμέλειας & εκπαιδευτικό υλικό

 • Ανάπτυξη Υπογράφου

 • Χαρακτηριστικά και εργαλεία Υπογράφου

 • Νέες αποκεντρωμένες εφαρμογές Web3 με χρήση υπογράφων

 • Τη φήμη του δικτύου The Graph

 • Υποστήριξη ανάπτυξης πρωτοκόλλου

 • Βελτιστοποιήσεις κόμβου blockchain Επιπέδου 1

 • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών

 • Μιμίδια

Ενώ η διαδικασία επιχορηγήσεων περιλαμβάνει επί του παρόντος πολλούς Ειδικούς Τομέα, το Ίδρυμα διερευνά επίσης περαιτέρω τρόπους αποκέντρωσης ώστε να επιτρέψει μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων χρηματοδότησης. Αναζητήστε περισσότερες ειδήσεις σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής της κοινότητας!

Στο ενδιάμεσο μεταξύ της αίτησης για την επόμενη επιχορήγησή σας, υπάρχουν πολλοί επιπλέον τρόποι συμμετοχής στο δίκτυο The Graph. Μπορείτε να γίνετε Εκπρόσωπος, Δημιουργός Ευρετηρίων, Επιμελητής, να δημιουργήσετε υπογράφους, να ψηφίσετε προσεχείς προτάσεις διακυβέρνησης, οι επιλογές είναι απεριόριστες. Εάν υπάρχουν έργα που θαυμάζετε στον χώρο web3 που δεν χρησιμοποιούν υπογράφους, σας συνιστούμε να τους ενημερώσετε να χρησιμοποιούν υπογράφους.

Μην ξεχνάτε! Οποιοσδήποτε δικαιούται να υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση με οποιαδήποτε ιδέα γύρω από την Κοινότητα, τις Αποκεντρωμένες Εφαρμογές, τους Υπογράφους, τα Εργαλεία ή τις Βελτιώσεις Πρωτοκόλλου εδώ ή να πάρει μια ιδέα από το οικοσύστημα κοιτάζοντας το εύρος των Αιτήσεων για Προτάσεις (RFPs) μας εδώ.

Πόροι για να ξεκινήσετε

Εκκίνηση βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=mWl-oRpV3Ac

Graph Explorer: https://thegraph.com/explorer/

Subgraph Studio: https://thegraph.com/studio/

Έγγραφα: https://thegraph.com/docs/

Επιδείξεις:

Χρέωση και κλειδιά API - https://youtu.be/UrfIpm-Vlgs

Δημιουργία ενός Υπογράφου με το Subgraph Studio - https://www.youtube.com/watch?v=QIimYeVydGU

The Graph Explorer - https://www.youtube.com/watch?v=u224xf7rEBY

Σχετικά με το The Graph

Το The Graph είναι το επίπεδο δημιουργίας ευρετηρίων και ερωτημάτων του αποκεντρωμένου ιστού. Οι Προγραμματιστές (Developers) δημιουργούν και δημοσιεύουν ανοιχτά APIs, που ονομάζονται υπογράφοι, στα οποία οι εφαρμογές μπορούν να υποβάλουν ερώτημα χρησιμοποιώντας το GraphQL. Το The Graph υποστηρίζει προς το παρόν την ευρετηρίαση δεδομένων από το Ethereum, IPFS και PoA με σύντομα περισσότερα δίκτυα. Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πάνω από 18,000 υπογράφοι στην φιλοξενούμενη υπηρεσία και τώρα οι υπογράφοι μπορούν να αναπτυχθούν απευθείας στο δίκτυο! Περίπου 20,000 Προγραμματιστές (Developers) έχουν φτιάξει υπογράφους για εφαρμογές όπως, Uniswap, Synthetix, Aragon, Gnosis, Balancer, Livepeer, DAOstack, AAVE, Decentraland και πολλά άλλα.

Εάν είστε Προγραμματιστής (Developer) που δημιουργεί μια εφαρμογή ή μια εφαρμογή Web3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπογράφους για δημιουργία ευρετηρίων και υποβολές ερωτημάτων δεδομένων από τα blockchains. Το The Graph επιτρέπει στις εφαρμογές να παρουσιάζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά δεδομένα σε μια διεπαφή χρήστη και επιτρέπει σε άλλους Προγραμματιστές (Developers) να χρησιμοποιούν τον υπογράφο σας. Μπορείτε να αναπτύξετε έναν υπογράφο ή να υποβάλετε ερώτημα σε υπάρχοντες υπογράφους που βρίσκονται στο The Graph Explorer. Το The Graph θα ήθελε να σας καλωσορίσει ως Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers)Επιμελητές (Curators) ή / και Εκπροσώπους (Delegators) στο δίκτυο The Graph. Γίνετε μέλος της κοινότητας του The Graph, συστήνοντας τον εαυτό σας στο Discord του The Graph για τεχνικές συζητήσεις, λάβετε μέρος στη συνομιλία του The Graph στο Telegram ή ακολουθήστε το The Graph στο Twitter! Οι Προγραμματιστές (Developers) και τα μέλη της κοινότητας του The Graph είναι πάντα πρόθυμοι να συνομιλήσουν μαζί σας και το οικοσύστημα του The Graph έχει μια αυξανόμενη κοινότητα Προγραμματιστών (Developers) που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Το Ίδρυμα The Graph εποπτεύει το Δίκτυο The Graph. Το Ίδρυμα The Graph εποπτεύεται από το Τεχνικό Συμβούλιο. Η Edge & Node είναι ένας από τούς πολλούς οργανισμούς του Οικοσυστήματος The Graph.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική)The Graph Foundation allocates over $2.8 Million to Grants & Ecosystem Support in Wave 2

Συντάκτης Πρωτότυπου ΆρθρουThe Graph Foundation

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 13 Ιουλίου 2021