Το Celo Ενσωματώνει το The Graph, τα Ευρετηριασμένα Ανοικτά Δεδομένα είναι Τώρα Ζωντανά στο Blockchain του Celo

Το Ίδρυμα The Graph ολοκληρώνει την επέκταση στο blockchain επιπέδου 1 του Celo και παρέχει πλέον υποστήριξη ευρετηρίασης και ερωτημάτων στην κοινότητα του Celo. Το Ίδρυμα Celo δεσμεύτηκε για επιχορηγήσεις ύψους 150 χιλιάδων δολαρίων σε Προγραμματιστές (Developers) που κατασκευάζουν υπογράφους στο blockchain του Celo.

Το Ίδρυμα The Graph είναι ενθουσιασμένο που ανακοινώνει ότι το blockchain του Celo έχει ενσωματώσει επίσημα το The Graph και το Celo είναι επί του παρόντος ζωντανά στην υπηρεσία που φιλοξενείται από το The Graph. Το The Graph είναι ενθουσιασμένο που θα φέρει την ευρετηρίαση στο οικοσύστημα του Celo και θα βοηθήσει τους Προγραμματιστές (Developers) να δημιουργήσουν κλιμακούμενες, αποκεντρωμένες εφαρμογές στο Celo. Αυτή η συνεργασία όχι μόνο υποστηρίζει τους προγραμματιστές που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν στην πλατφόρμα του Celo, αλλά τους δίνει επίσης τη δυνατότητα να διερευνήσουν την υποβολή ερωτημάτων σε υπογράφους, ανοιχτά APIs. Αυτή η ενσωμάτωση διευκολύνει τους Προγραμματιστές (Developers) να χτίσουν στο blockchain του Celo με μια απλή γλώσσα που ονομάζεται GraphQL.

Το Celo είναι ένα blockchain επιπέδου 1, η αποστολή του οποίου είναι να οικοδομήσει ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που δημιουργεί τις συνθήκες ευημερίας για όλους. Κεντρικό ρόλο σε αυτό παίζει η παγκόσμια κοινότητα προγραμματιστών του Celo, η οποία έχει συνεισφέρει και έχει δημιουργήσει περισσότερα από 200 έργα στην πλατφόρμα του Celo στην υπηρεσία αυτού του οράματος. Το The Graph υποστηρίζει επί του παρόντος την ευρετηρίαση δεδομένων από Ethereum, IPFS, και τώρα με την προσθήκη του Celo, θα συνεχίσει την επέκτασή του και το PoA με περισσότερες ενσωματώσεις blockchain επιπέδου 1 και επιπέδου 2 υπό επεξεργασία.

Η κοινότητα του The Graph έχει σήμερα περίπου 18,000 ενεργούς Προγραμματιστές (Developers) που έχουν κατασκευάσει πάνω από 10,000 υπογράφους για εφαρμογές όπως τα Uniswap, Synthetix, Aragon, Gnosis, Balancer, Livepeer, DAOstack, AAVE, Decentraland, DoDo, MCDEX και πολλά άλλα. Η προσθήκη του Celo σε αυτόν τον κατάλογο σηματοδοτεί τη δέσμευση του The Graph να είναι το πρωτόκολλο δημιουργίας ευρετηρίων και υποβολής ερωτημάτων του Web3 και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα ενώσουμε τις κοινότητες του The Graph και του Celo για την περαιτέρω ενίσχυση της κοινότητας του Web3.

Υπογράφοι στο Celo

Οι Προγραμματιστές (Developers) στο Celo μπορούν τώρα να χρησιμοποιούν την GraphQL για να δημιουργούν και να δημοσιεύουν υπογράφους μέσω του The Graph. Η GraphQL είναι μια γλώσσα που δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται ευρέως στο Web2 (το κεντροποιημένο διαδίκτυο). Αυτό διευκολύνει τους Προγραμματιστές (Developers) του Web2 να έρθουν και να χτίσουν μέσα στο Web3 (το αποκεντρωμένο Διαδίκτυο). Όλες οι 200+ Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (dApps) που βρίσκονται σήμερα στο Celo μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη συνεργασία αναπτύσσοντας υπογράφους για τις εφαρμογές τους.

Σήμερα υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ενεργά smartphones σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, για μια βιομηχανία που ιδρύθηκε με την υπόσχεση να εξυπηρετεί τις κοινότητες που δεν έχουν τραπεζική πρόσβαση, υπάρχουν εντυπωσιακά λίγες Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (dApps) για κινητά — και αυτές που υπάρχουν είναι κυρίως εφαρμογές παρακολούθησης χαρτοφυλακίου. Το οικοσύστημα Web2 συνειδητοποίησε την αξία της ανάπτυξης με νοοτροπία φιλική προς τα κινητά ήδη από το 2011. Αυτή η εστίαση απελευθέρωσε ένα κύμα καινοτομίας που κατέλαβε τον κόσμο. Τώρα η κοινότητα Web3 έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει αποκεντρωμένες, εμπειρίες προϊόντων για κινητά με παγκόσμια εμβέλεια. Αυτή η ενσωμάτωση σημαίνει ότι οι Προγραμματιστές (Developers) Web2 και Web3 μπορούν πλέον να χτίσουν εύκολα στο blockchain του Celo. Αν είστε Προγραμματιστής (Developer) με πάθος για την οικονομική ένταξη, σας προσκαλούμε να ξεκινήσετε να χτίζετε στο Celo μέσω των υπογράφων του The Graph σήμερα.


“Η συνεργασία του The Graph και του Celo θα επιταχύνει το ταξίδι προς ένα πραγματικά αποκεντρωμένο Διαδίκτυο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρέχουμε αυτό το εργαλείο στο οικοσύστημα 600+ προγραμματιστών (Developers) του Celo σε περισσότερες από 80 χώρες,” δήλωσε ο Rene Reinsberg, Συνιδρυτής του Celo. “Αυτή η ενσωμάτωση θα βοηθήσει τους Προγραμματιστές (Developers) να δημιουργήσουν Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (dApps) που θα κάνουν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία προσβάσιμα σε όλους και θα δημιουργήσουν μια εμπειρία χρήστη που θα διασφαλίζει ότι αυτή η καταπληκτική τεχνολογία είναι προσβάσιμη στα κινητά.”

- Rene Reinsberg, Εταίρος της cLabs, Συνιδρυτής του Celo


Πρόσθετη Υποστήριξη με Επιχορηγήσεις

Το Ίδρυμα Celo δέσμευσε αξιοπρεπώς επιχορηγήσεις συνολικής αξίας 150 χιλιάδων δολαρίων σε Προγραμματιστές (Developers) που χτίζουν στο Celo μέσω των υπογράφων του The Graph. Αυτό σημαίνει ότι οι προγραμματιστές (Developers) που δημιουργούν υπογράφους στο Celo έχουν δικαίωμα να λάβουν πρόσθετη υποστήριξη για τις Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (dApps) που δημιουργούν. Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για επιχορήγηση από το Ίδρυμα Celo, μάθετε περισσότερα εδώ. Επιπλέον, το Ίδρυμα The Graph παρέχει επίσης επιχορηγήσεις σε προγραμματιστές (Developers) που κατασκευάζουν υπογράφους στο Celo και όχι μόνο. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιχορηγήσεις μέσω του Ιδρύματος The Graph εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του The Graph με το Celo είναι διαθέσιμο το ακόλουθο υλικό: δημιουργία υπογράφωνπως να γίνεις Δημιουργός Ευρετηρίου (Indexer)οδηγός Εκπροσώπησης (Delegator) και πρόγραμμα Επιμελητή (Curator). Παρουσιάσεις για το πώς να δημιουργήσετε έναν υπογράφο μέσω του The Graph είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ. Τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την ευρετηρίαση, την επιμέλεια και την εκπροσώπηση μπορούν να ερωτηθούν στο Discord του The Graph.

Σχετικά με το The Graph

Το The Graph είναι το επίπεδο δημιουργίας ευρετηρίων και ερωτημάτων του αποκεντρωμένου ιστού. Οι Προγραμματιστές (Developers) δημιουργούν και δημοσιεύουν ανοιχτά APIs, που ονομάζονται υπογράφοι, στα οποία οι εφαρμογές μπορούν να υποβάλουν ερώτημα χρησιμοποιώντας το GraphQL. Το The Graph υποστηρίζει προς το παρόν την ευρετηρίαση δεδομένων από το Ethereum, IPFS και PoA με σύντομα περισσότερα δίκτυα. Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πάνω από 8,000 υπογράφοι από περισσότερους από 10,000 ενεργούς Προγραμματιστές (Developers) για εφαρμογές όπως, Uniswap, Synthetix, Aragon, Gnosis, Balancer, Livepeer, DAOstack, AAVE, Decentraland και πολλά άλλα.

Εάν είστε Προγραμματιστής (Developer) που δημιουργεί μια εφαρμογή ή μια εφαρμογή Web3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπογράφους για δημιουργία ευρετηρίων και υποβολές ερωτημάτων δεδομένων από τα blockchains. Το The Graph επιτρέπει στις εφαρμογές να παρουσιάζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά δεδομένα σε μια διεπαφή χρήστη και επιτρέπει σε άλλους Προγραμματιστές (Developers) να χρησιμοποιούν τον υπογράφο σας. Μπορείτε να αναπτύξετε έναν υπογράφο ή να υποβάλετε ερώτημα σε υπάρχοντες υπογράφους που βρίσκονται στο Graph Explorer.

Το The Graph θα ήθελε να σας καλωσορίσει ως Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers)Επιμελητές (Curators) ή / και Εκπροσώπους (Delegators) στο δίκτυο The Graph. Γίνετε μέλος της κοινότητας του The Graph, συστήνοντας τον εαυτό σας στο Discord του The Graph για τεχνικές συζητήσεις, λάβετε μέρος στη συνομιλία του The Graph στο Telegram ή ακολουθήστε το The Graph στο Twitter! Οι Προγραμματιστές (Developers) και τα μέλη της κοινότητας του The Graph είναι πάντα πρόθυμοι να συνομιλήσουν μαζί σας και το οικοσύστημα του The Graph έχει μια αυξανόμενη κοινότητα Προγραμματιστών (Developers) που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική)Celo Integrates The Graph, Indexed Open Data Now Live on the Celo Blockchain

Συντάκτης Πρωτότυπου ΆρθρουThe Graph Foundation

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 06 Απριλίου 2021