Οι Πρώτοι 10 Υπογράφοι Μεταναστεύουν στο Αποκεντρωμένο Δίκτυο

Οι Audius, DODO, Enzyme, Omen, Livepeer, mStable, Opyn, PoolTogether, Reflexer και UMA είναι οι πρώτοι 10 υπογράφοι από την φιλοξενούμενη υπηρεσία του The Graph που δημοσιεύτηκαν στο κύριο Δίκτυο του

Αφού μοιράστηκε την πορεία μετάβασης του The Graph στο κύριο δίκτυο στις 24 Μαρτίου, το Ίδρυμα The Graph είναι ενθουσιασμένο που ανακοινώνει τα πρώτα 10 έργα που μεταφέρουν υπογράφους από την φιλοξενούμενη υπηρεσία στο αποκεντρωμένο δίκτυο:  AudiusDODOEnzymeOmenLivepeermStableOpynPoolTogetherReflexer, και UMA. Αυτές οι Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (dApps) κάνουν το επόμενο βήμα για να γίνουν εφαρμογές χωρίς διακομιστή και να αποκεντρώσουν περαιτέρω τη στοίβα Web3.

Οι συνεργάτες μετάβασης στο κύριο δίκτυο έχουν αφιερωθεί στο Web3, πρωτοπορώντας στην ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών. Είναι μακροπρόθεσμα ευθυγραμμισμένοι με το οικοσύστημα του The Graph, καθώς κάθε εταίρος χρησιμοποιεί ένα ανοικτό API, ένα κρίσιμο στοιχείο του οράματος Web3. Κάθε εταίρος οικοδομεί ενεργά στο Ethereum, από το αποκεντρωμένο συναλλακτήριο του DODO, τα αλγοριθμικά σταθερά περιουσιακά στοιχεία του Reflexer και την αγορά προβλέψεων του Omen.

Αυτοί οι υπογράφοι έχουν επίσης επιδείξει μοτίβα ερωτημάτων που τους κατέστησαν εξαιρετικούς υποψήφιους για την πρώτη φάση της μετάβασης στο κύριο δίκτυο. Αυτή η διαδικασία θα είναι μια συνεχής ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, καθώς κάθε υπογράφος που ξεκινάει στο κύριο δίκτυο θα διαφέρει ως προς τον χρόνο που χρειάζεται για να συγχρονιστεί από τους Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers).


Συνεργάτες μετάβασης στο Κύριο Δίκτυο

Οι συνεργάτες μετάβασης του κύριου δικτύου αντιπροσωπεύουν τέσσερις κατηγορίες υπογράφων: Αποκεντρωμένη Οικονομία (DeFi), NFTs και Ψυχαγωγία, και Βίντεο. Κάθε τομέας αποτελείται από πλούσια σύνολα δεδομένων που τροφοδοτούν Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (dApps) σε όλο το Web3.

Αποκεντρωμένη Οικονομία (DeFi)

Η Αποκεντρωμένη Οικονομία (DeFi) αποτελεί επί του παρόντος την πλειοψηφία του όγκου ερωτημάτων από τη φιλοξενούμενη υπηρεσία, από εφαρμογές όπως τα συναλλακτήρια, τα εργαλεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τα συνθετικά περιουσιακά στοιχεία. Οι πρώτοι υπογράφοι Αποκεντρωμένης Οικονομίας (DeFi) που θα ξεκινήσουν στο κύριο δίκτυο είναι των UMA, Omen, mStable, Reflexer, DODO, Opyn, Enzyme και PoolTogether.

Το UMA είναι μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα χρηματοοικονομικών συμβάσεων που δημιουργήθηκε για να επιτρέψει την καθολική πρόσβαση στην αγορά και τροφοδοτεί έργα όπως το uUSD, το Perlinx και το Domination Finance.

Το DXdao κατασκευάζει το Omen, μια αποκεντρωμένη αγορά προβλέψεων όπου οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε αγορές πληροφοριών για διάφορα θέματα (κρυπτονομίσματα, πολιτική, αθλητισμός κ.λπ.) και να θέτουν εγγυήσεις.

Το mStable παρέχει αυτόνομη και μη καταπιστευτική υποδομή για περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένης αξίας και είναι ενσωματωμένο με κορυφαία πρωτόκολλα όπως τα Aave, Argent, Balancer και Compound.

Το Reflexer κατασκευάζει το RAI, το πρώτο μη συνδεδεμένο, αλγοριθμικό σταθερό περιουσιακό στοιχείο που υποστηρίζεται από ETH, το οποίο τροφοδοτείται από αυτόνομους ελεγκτές, ενσωματωμένο με πρωτόκολλα όπως το Cream Finance.

Το DODO είναι ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο και ένας πάροχος ρευστότητας που δημοσίευσε πρόσφατα ένα blog σχετικά με τη χρήση υπογράφων για την πρόσβαση σε δεδομένα επί της αλυσίδας.

Το Enzyme είναι ένα εργαλείο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων επί της αλυσίδας που βοηθά τους χρήστες να δημιουργήσουν, να κλιμακώσουν και να αξιοποιήσουν επενδυτικές στρατηγικές.

Το Opyn είναι ένα πρωτόκολλο Αποκεντρωμένης Οικονομίας (DeFi) που επιτρέπει στους χρήστες να κερδίζουν μια προσαύξηση ή να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο, συναλλάσοντας δικαιώματα προαίρεσης Αποκεντρωμένης Οικονομίας (DeFi) σε ETH και ERC20 tokens.

Το PoolTogether, ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο για την εξοικονόμηση βραβείων χωρίς απώλειες στο Ethereum, έχει έναν υπογράφο ζωντανά στο κύριο δίκτυο από τον Δεκέμβριο του 2020 και θα συνεχίσει να αποτελεί πηγή δεδομένων για να κερδίζουν οι Δημιουργοί Ευρετηρίων (Indexers).

NFTs και ψυχαγωγία

Τα NFTs είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες υπογράφων στην υπηρεσία φιλοξενίας και μία από τις πιο αναμενόμενες περιπτώσεις χρήσης για το Ethereum. Ο συνεργάτης μας για τη μετάβαση στο κύριο δίκτυο των NFT είναι το Audius, ένα έργο που ηγείται της ανάπτυξης NFT για τη μουσική και αποτελεί κινητήρια δύναμη της σημερινής κουλτούρας των NFT.

Το Audius είναι μια νέα πλατφόρμα streaming που δημιουργήθηκε για όλους τους μουσικούς για να προωθήσουν και να μοιραστούν τη μουσική τους. Ενώ το περιβάλλον αναπαραγωγής μουσικής του Audius είναι οικείο, η Αποκεντρωμένη Εφαρμογή (dApp) τους διαφέρει από την παραδοσιακή υπηρεσία streaming, επειδή συνδέει τους θαυμαστές απευθείας με τους καλλιτέχνες μέσω της αποκεντρωμένης δομής και του token του.

Βίντεο

Το βίντεο είναι άλλη μια δημοφιλής κατηγορία για την φιλοξενούμενη υπηρεσία. Το Livepeer είναι μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα βίντεο streaming που είναι χτισμένη στο Ethereum, της οποίας ο υπογράφος βρίσκεται στη φιλοξενούμενη υπηρεσία του The Graph από το 2019. Το Livepeer χτίζει την παγκόσμια ανοικτή υποδομή βίντεο με το δίκτυό της από εφαρμογές και χρήστες που μοιράζονται δεδομένα βίντεο.

Επόμενα βήματα: συγχρονισμός των υπογράφων και δοκιμή του Scalar ενόψει της δεύτερης φάσης

Η πρώτη φάση αυτής της μετάβασης επικεντρώνεται στην επιτυχή μετάβαση αυτού του πρώτου συνόλου 10 υπογράφων στο κύριο δίκτυο και στην υποστήριξη των Δημιουργών Ευρετηρίων (Indexers) καθώς αρχίζουν να προετοιμάζονται για την αύξηση του όγκου των ερωτημάτων και των τελών συναλλαγής ερωτημάτων. Είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί ο χρόνος στους εταίρους της μετάβασης για να νιώσουν άνετα με το αποκεντρωμένο δίκτυο και στους Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers) για να νιώσουν άνετα με την δημιουργία ευρετηρίων νέων υπογράφων.

Το Ίδρυμα The Graph θα συνεργαστεί στενά με κάθε εταίρο για να υποστηρίξει την ομαλή μετάβαση αυτών των υπογράφων στο αποκεντρωμένο δίκτυο, προκειμένου οι Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (dApps) να παρέχουν την καλύτερη Εμπειρία Χρήστη (UX) και οι Δημιουργοί Ευρετηρίων (Indexers) να συγχρονίσουν με επιτυχία τα δεδομένα επί της αλυσίδας. Το Ίδρυμα The Graph θα παρέχει στους Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers) οδηγούς και εργαστήρια για τη βελτίωση των επιδόσεών τους για την υποστήριξη ζωντανών ερωτημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασης. Ο Χάρτης Διαιτησίας θα εισαχθεί επίσης για να καθοδηγήσει τους Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers) σχετικά με την επίλυση διαφορών και την περικοπή. Οι Δημιουργοί Ευρετηρίων (Indexers) που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της μετάβασης ενθαρρύνονται να ενταχθούν στην κοινότητα του The Graph στο Discord, στο κανάλι #indexers.

Την περασμένη εβδομάδα το Ίδρυμα The Graph παρουσίασε το Scalar, ένα σύστημα μικροσυναλλαγών για την υποστήριξη του όγκου των τελών ερωτημάτων στο κύριο δίκτυο. Το Scalar υποβάλλεται στις τελικές δοκιμές του στο δοκιμαστικό δίκτυο και μια μεγάλη εστίαση τις επόμενες εβδομάδες θα είναι στη δοκιμή του Scalar για την αποτελεσματική επεξεργασία των τελών ερωτημάτων για υπογράφους ζωντανά στο κύριο δίκτυο.

Μόλις συγχρονιστούν πλήρως οι υπογράφοι και το Scalar αναπτυχθεί στο κύριο δίκτυο, οι συνεργάτες του πρώτου κύματος θα μπορούν να δοκιμάσουν τις Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (dApps) τους ζωντανά στο κύριο δίκτυο. Μετά από τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας θα μπορούν να μεταβούν στο δίκτυο με τις Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (dApps) παραγωγής τους, φέρνοντας τα τέλη ερωτημάτων στους Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers) και τους Εκπρόσωπους (Delegators).

Αν είστε Αποκεντρωμένη Εφαρμογή (dApp) που θα ήθελε υποστήριξη κατά τη μετάβαση, συμπληρώστε αυτή τη φόρμα για να μας ενημερώσετε. Αν είστε χρήστης και θα θέλατε να δείτε την αγαπημένη σας Αποκεντρωμένη Εφαρμογή (dApp) να συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο κύμα, ενημερώστε μας στο Twitter με την ετικέτα @graphprotocol.

Η Πορεία προς το Web3

Οι υπογράφοι της φιλοξενούμενης υπηρεσίας που μεταφέρονται στο Δίκτυο The Graph είναι ένα σημαντικό βήμα για την αποκέντρωση των πληροφοριών του κόσμου. Η κοινότητα του The Graph αναπτύσσεται διαρκώς με νέες πρωτοβουλίες που ξεκινούν εβδομαδιαία και επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν τους Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers), τους Επιμελητές (Curators) και τους Εκπρόσωπους (Delegators) να συνεισφέρουν στο οικοσύστημα. Περισσότεροι από 172 Δημιουργοί Ευρετηρίων (Indexers) και πάνω από 6,500 Εκπρόσωποι (Delegators) συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο δίκτυο. Μέχρι σήμερα, πάνω από 10,000 υπογράφοι έχουν αναπτυχθεί από περίπου 16,000 Προγραμματιστές (Developers) στη φιλοξενούμενη υπηρεσία του The Graph. Η κοινότητα του The Graph οικοδομεί ένα κύριο δίκτυο που ενδυναμώνει τα άτομα και προωθεί το Web3.

Σχετικά με το The Graph

Το The Graph είναι το επίπεδο ευρετηρίασης και ερωτημάτων του αποκεντρωμένου ιστού. Οι προγραμματιστές δημιουργούν και δημοσιεύουν ανοιχτά API, που ονομάζονται υπογράφοι, στα οποία οι εφαρμογές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα χρησιμοποιώντας το GraphQL. Το The Graph υποστηρίζει προς το παρόν την ευρετηρίαση δεδομένων από το Ethereum, το IPFS και το PoA με περισσότερα δίκτυα να έρχονται σύντομα. Μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί πάνω από 12,600 υπογράφοι από περίπου 17,800 προγραμματιστές για εφαρμογές, όπως τα Uniswap, Synthetix, Aragon, Omen, Balancer, Livepeer, DAOstack, AAVE, Decentraland και πολλά άλλα.

Δεν είστε τεχνικός, αλλά θέλετε να συμμετάσχετε και να κερδίσετε GRT στο αποκεντρωμένο δίκτυο; Είστε ευπρόσδεκτοι να συμμετέχετε στο Δίκτυο The Graph ως Δημιουργός Ευρετηρίου (Indexer)Επιμελητής (Curator) ή/και Εκπρόσωπος (Delegator). Αναθέστε το GRT σας σήμερα για να βοηθήσετε στην εξασφάλιση του δικτύου προσθέτοντας το GRT στο μερίδιο των Δημιουργών Ευρετηρίων (Indexers). Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει Εκπρόσωπος (Delegator) και να μάθει πώς να αναθέτει στο δίκτυο χρησιμοποιώντας τον Οδηγό Εκπροσώπου, τον Οδηγό της Κοινότητας, το Βίντεο Επιλογής ενός Δημιουργού Ευρετηρίου (Indexer), τον πίνακα ελέγχου Αποκεντρωμένης Εφαρμογής (dApp) ερωτημάτων και την Ακαδημία The Graph. Το The Graph είναι μια δυναμική κοινότητα με τους πόρους για την ένταξη ατόμων με οποιοδήποτε επίπεδο εμπειρίας σε έργα blockchain — ή και καθόλου.

Στο δοκιμαστικό δίκτυο του The Graph συμμετείχαν περισσότεροι από 2,000 Επιμελητές (Curators) από περισσότερες από 90 διαφορετικές χώρες και πάνω από 170 Δημιουργοί Ευρετηρίων (Indexers) από περισσότερες από 50 χώρες. Η κοινότητα του The Graph είναι παγκόσμια κατανεμημένη, με περισσότερους από 4,500 κατόχους GRT από περισσότερες από 99 διαφορετικές χώρες παγκοσμίως. Η αντιπροσωπεία μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε κάτοχο GRT. Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 5 χιλιάδες Εκπρόσωποι (Delegators) στο Δίκτυο The Graph.

Γίνετε μέλος της κοινότητας του The Graph, παρουσιάζοντας τον εαυτό σας στο Discord του The Graph για τεχνικές συζητήσεις, λάβετε μέρος στη συνομιλία του The Graph στο Telegram ή ακολουθήστε το The Graph στο Twitter! Οι προγραμματιστές και τα μέλη της κοινότητας του The Graph είναι πάντα πρόθυμοι να συνομιλήσουν μαζί σας και το οικοσύστημα του The Graph έχει μια αυξανόμενη κοινότητα προγραμματιστών που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Το ίδρυμα του The Graph επιβλέπει το δίκτυο Graph. Το ίδρυμα του The Graph επιβλέπεται από το Τεχνικό Συμβούλιο. Το Edge & Node είναι ένας από τους πολλούς οργανισμούς στο οικοσύστημα του The Graph.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική)The First 10 Subgraphs Migrating to the Decentralized Network

Συντάκτης Πρωτότυπου ΆρθρουThe Graph Foundation

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 27 Απριλίου 2021